Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob

Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5652
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  05.10.2020    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5652
Cena s DPH: 2 890 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: Ing. Ilona Součková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Ilona Součková vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Odborný program semináře:
Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně
• Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek
• Daňově účinné náklady:

   - výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP
   - výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
   -
• náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance
   -
• náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
   -
• náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy)
   -
• náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
   -
• náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
   -
• další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
   -
• finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy
   -
• daň z nabytí nemovitých věcí – v případě koupě daňový náklad či součást pořizovací ceny nemovitosti, v případě vkladů nemovitostí do obchodní společnosti
   -
• náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
   -
• daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
   -
• účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného
Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv
   - Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a dobrovolných svazků obcí
Daňově neúčinné náklady
   - pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty
   - účetní odpisy majetku nabytého výplatou ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace
   - finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace
   - reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty
   - náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené
   - škody
Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů
   - vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů
   - možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…)
   - zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem
Ve výkladu bude věnován prostor na uvedení maximálního množství praktických příkladů
• Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmůKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup pro rok 2020
VOX   Praha   2 590 Kč 
29.9.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   9 990 Kč 
29.9.
2020
26.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   10 990 Kč 
29.9.
2020
26.1.
2021
Výklad účetnictví a příklady účetní II.
VOX   Praha   4 790 Kč 
29.9.
30.9.
2020
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   7 139 Kč s DPH
29.9.
12.11.
2020
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
29.9.
2020
Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy
VOX   Praha   2 990 Kč 
29.9.
2020
Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně modelových příkladů
VOX   Praha   2 590 Kč 
30.9.
2020
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020
VOX   Praha   7 170 Kč 
30.9.
12.10.
2020
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020
VOX   Praha   2 890 Kč 
30.9.
2020
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
30.9.
2020
Nejnovější informace v oblasti daní a účetnictví 2020/2021 • přehled změn • daňový balíček 2021
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
30.9.
2020
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020
VOX   Praha   2 890 Kč 
1.10.
2020
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
1.10.
2020
Základy konsolidace podle českých předpisů
VOX   Praha   2 890 Kč 
1.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
1.10.
2020
21.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
1.10.
2020
11.2.
2021
On-line vysílání: Základy konsolidace podle českých předpisů
VOX   u vašeho počítače   1 890 Kč 
1.10.
2020
On-line seminář: Účetnictví podle slovenských předpisů
VOX   Praha   2 790 Kč 
1.10.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   4 990 Kč 
2.10.
13.11.
2020
  Stránka 1 z 40   Další
20 z 793 termínů