Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5648
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  04.11. - 05.11.2021    2 dny
Cena bez DPH: 4 611 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5648
Cena s DPH: 5 580 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +260 Kč/os. .
Lektor: JUDr. Josef Vedral Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Josef Vedral Ph.D. spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika
   - správní řád a veřejná správa
   - správní řízení, vč. exekuce
   - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
   - veřejnoprávní smlouvy
   - opatření obecné povahy
   - vztah správního řádu ke zvláštním zákonům
Základní zásady činnosti správních orgánů
• Správní řízení a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů podle správního řádu
• Správní orgány

   - správní orgány podle správního řádu
   - příslušnost a její změny
   - úřední osoby a posuzování podjatosti
   - doručování písemností, včetně datových schránek
Účastníci řízení
   - vymezení a kategorizace účastníků řízení
   - spory o účastenství
   - procesní způsobilost a zastoupení
   - podání
   - nahlížení do spisu
Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav
• Postup správních orgánů před zahájením řízení

   - vyřizování podnětů
   - vysvětlení
   - zajištění důkazu
   - předběžná informace
Průběh řízení na prvním stupni
   - zahájení řízení
   - shromažďování podkladů rozhodnutí a dokazování
   - zajišťovací prostředky
   - přerušení a zastavení řízení
   - zvláštní typy správního řízení
Rozhodnutí
   - druhy rozhodnutí
   - náležitosti rozhodnutí
   - lhůty pro vydání rozhodnutí
   - ochrana proti nečinnosti
   - oznamování rozhodnutí
   - právní moc a vykonatelnost
   - náklady řízení
   - nicotnost rozhodnutí
Odvolací řízení
   - odvolání a jeho náležitosti
   - odvolací lhůta
   - účinky odvolání
   - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem, autoremedura
   - průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem a jeho rozhodnutí
   - rozklad
Přezkumné řízení
   - předmět a výjimky z přezkumného řízení
   - podmínky a průběh přezkumného řízení
   - rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
Obnova řízení
   - podmínky obnovy řízení
   - obnova řízení na žádost a z moci úřední
Nové rozhodnutí ve věci
• Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví


Jednotlivé instituty zákona jsou vykládány ve vazbě na judikaturu i metodickou činnost Ministerstva vnitra. Po každém bloku následují odpovědi na písemné dotazy.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.6.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
22.6.
2021
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   7 236 Kč s DPH
19.8.
2021
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.9.
2021
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
7.9.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
13.9.
2021
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.9.
2021
Veřejná prostranství - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
14.9.
2021
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
16.9.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
16.9.
2021
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
16.9.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
16.9.
2021
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
17.9.
2021
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
17.9.
2021
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
20.9.
2021
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
20.9.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
21.9.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.9.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
21.9.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
21.9.
2021
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 107 termínů