Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5648
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.04. - 16.04.2021    2 dny
Cena bez DPH: 4 611 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5648
Cena s DPH: 5 580 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +260 Kč/os. .
Lektor: JUDr. Josef Vedral Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Josef Vedral Ph.D. spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika
   - správní řád a veřejná správa
   - správní řízení, vč. exekuce
   - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
   - veřejnoprávní smlouvy
   - opatření obecné povahy
   - vztah správního řádu ke zvláštním zákonům
Základní zásady činnosti správních orgánů
• Správní řízení a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů podle správního řádu
• Správní orgány

   - správní orgány podle správního řádu
   - příslušnost a její změny
   - úřední osoby a posuzování podjatosti
   - doručování písemností, včetně datových schránek
Účastníci řízení
   - vymezení a kategorizace účastníků řízení
   - spory o účastenství
   - procesní způsobilost a zastoupení
   - podání
   - nahlížení do spisu
Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav
• Postup správních orgánů před zahájením řízení

   - vyřizování podnětů
   - vysvětlení
   - zajištění důkazu
   - předběžná informace
Průběh řízení na prvním stupni
   - zahájení řízení
   - shromažďování podkladů rozhodnutí a dokazování
   - zajišťovací prostředky
   - přerušení a zastavení řízení
   - zvláštní typy správního řízení
Rozhodnutí
   - druhy rozhodnutí
   - náležitosti rozhodnutí
   - lhůty pro vydání rozhodnutí
   - ochrana proti nečinnosti
   - oznamování rozhodnutí
   - právní moc a vykonatelnost
   - náklady řízení
   - nicotnost rozhodnutí
Odvolací řízení
   - odvolání a jeho náležitosti
   - odvolací lhůta
   - účinky odvolání
   - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem, autoremedura
   - průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem a jeho rozhodnutí
   - rozklad
Přezkumné řízení
   - předmět a výjimky z přezkumného řízení
   - podmínky a průběh přezkumného řízení
   - rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
Obnova řízení
   - podmínky obnovy řízení
   - obnova řízení na žádost a z moci úřední
Nové rozhodnutí ve věci
• Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví


Jednotlivé instituty zákona jsou vykládány ve vazbě na judikaturu i metodickou činnost Ministerstva vnitra. Po každém bloku následují odpovědi na písemné dotazy.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.3.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
10.3.
2021
Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.3.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
12.3.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
16.3.
2021
Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.3.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
18.3.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.3.
2021
Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
BOVA     zdarma
22.3.
2021
Elektronické právní jednání - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
23.3.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
25.3.
2021
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
25.3.
2021
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
26.3.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.4.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.4.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
8.4.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.4.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.4.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 090 Kč s DPH
13.4.
2021
Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
BOVA     2 690 Kč s DPH
14.4.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 82 termínů