Rodinné právo v praxi matrik po velké novele

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
10.3.
2021
Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.3.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
12.3.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
16.3.
2021
Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.3.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.3.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
18.3.
2021
Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
BOVA     zdarma
22.3.
2021
Elektronické právní jednání - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
23.3.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
25.3.
2021
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
25.3.
2021
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
26.3.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
8.4.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.4.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
BOVA     2 790 Kč s DPH
8.4.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.4.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 090 Kč s DPH
13.4.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 590 Kč s DPH
13.4.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
13.4.
2021
Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
14.4.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 86 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
• MANŽELSTVÍ
   - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem církve nebo náboženské společnosti
   - Doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení
   - Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině
   - Uzavření manželství SO ČR v cizině
   - Uzavření manželství v případě ohrožení života v ČR a v cizině
   - Správní poplatky na úseku uzavření manželství
   - Uzavření manželství zmocněncem
   - Příjmení po uzavření manželství (užívání příjmení žen, příjmení po rozvodu manželství)
   - Způsobilost uzavřít manželství, zákonné překážky manželství
   - Neplatnost manželství
   - Zdánlivé manželství
URČOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (dohoda o jménu/jménech a příjmení dítěte)
POPŘENÍ OTCOVSTVÍ (vliv na zápis a výpis z matriční knihy)
OSVOJENÍ
   - Osvojení nezletilého (zrušitelné/nezrušitelné)
   - Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého
   - Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého
   - Osvojení nezletilého, kterému byla přiznána svéprávnost
   - Zrušení osvojení
   - Příjmení po osvojení/zrušení osvojení
DOMNĚNKY OTCOVSTVÍ PODLE VOZ Z ROKU 1811

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.