Velká novela zákona o obchodních korporacích

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Velká novela zákona o obchodních korporacích
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
18.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
18.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
BOVA   Praha   5 980 Kč s DPH
18.8.
19.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
19.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
20.8.
2020
Online seminář: Velká novela Zákona o obchodních korporacích z pohledu členů statutárních orgánů
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
15.9.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
BOVA   Praha   5 980 Kč s DPH
5.10.
6.10.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
5.10.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
6.10.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů
BOVA     6 960 Kč s DPH
7.12.
15.12.
2020

10 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přinese v následujících oblastech:
Obchodní korporace obecně:
   - vkladová povinnost
   - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku
   - vypořádací podíl (obecně)
   - notářské zápisy
   - postavení členů volených orgánů – právnická osoby coby člen voleného orgánu – smlouva o výkonu funkce a odměňování – vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce) – střet zájmů – diskvalifikace – nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění
   - podnikatelská seskupení, koncernové právo
Společnost s ručením omezeným
   - podíly a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.)
   - druhy podílů
   - kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné)
   - zánik účasti
   - uvolněný podíl a vypořádací podíl
   - společnická žaloba
   - hlasovací právo, včetně tzv. dodatečného hlasování
   - rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu
   - působnost valné hromady
   - protest
   - změny výše základního kapitálu
Akciová společnost
   - stanovy, včetně účinnosti jejich změn
   - důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře
   - zaknihované a listinné akcie
   - omezení převoditelnosti akcií
   - druhy akcií
   - podíly na zisku a jiných vlastních zdrojích
   - právo na vysvětlení
   - právo podávat návrhy a protinávrhy
   - akcionářská žaloba
   - vytěsnění (squeeze out)
   - valná hromada (působnost, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)
   - posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů
   - postavení představenstva a dozorčí rady
   - povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace
   - vysílací právo
   - monistický systém
   - zákaz konkurence
   - změny výše základního kapitálu