Vyvlastňování pozemků a staveb

Vyvlastňování pozemků a staveb INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/vyvlastnovani-pozemku-a-staveb-1373
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.12.2020   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 000 Kč https://www.integracentrum.cz/vyvlastnovani-pozemku-a-staveb-1373
Cena s DPH: 2 000 Kč
Lektor: JUDr. Vladimíra Sedláčková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům účastnícím se na vzdělávání konkrétní a odborné znalosti z oblasti vyvlastňování pozemků a staveb; konkrétně budou mj. seznámeni s obecnou právní úpravou podle zákona o vyvlastnění i speciální právní úpravou vyvlastnění podle zvláštních zákonů se zaměřením na podmínky pro vyvlastnění, prokázání veřejného zájmu na vyvlastnění a stanovení náhrady za vyvlastnění, dále na konkrétní účely vyvlastnění stanovené zvláštními zákony, průběhem vyvlastňovacího řízení a ochranou před soudem. Vzdělávání bude zaměřeno nejen na výklad ustanovení právních norem, ale i na jejich praktickou aplikaci v praxi (v práci úřadů a úředníků), na seznámení se soudní judikaturou, včetně zodpovězení všech dotazů účastníků vzdělávání. Účastníci vzdělávání si prohloubí odborné znalosti v dané oblasti a zároveň získají praktické aplikační dovednosti. Obsah vzdělávacího programu je koncipován v souladu se záměry zákona o úřednících územních samosprávných celků. Účastníci vzdělávání získají základní dovednosti a znalosti v oblasti výkonu správní činnosti a rozhodování na úseku vyvlastnění, rozšířené o souvislosti s vybranými souvisejícími právními předpisy.

Program semináře:

 • Právní úprava vyvlastnění
  • Listina základních práv a svobod
  • Občanský zákoník
  • Zákon o vyvlastnění
  • Zákon o urychlení výstavby
 • Základní pojmy a předmět vyvlastnění
  • Pojem vyvlastnění
  • Subjekty vyvlastnění
  • Předmět vyvlastnění
 • Podmínky vyvlastnění
  • Zákonnost
  • Účely vyvlastnění a jejich vymezení ve zvláštních zákonech
  • Veřejný zájem na vyvlastnění, jeho prokazování a vymezení
  • Stanovení náhrady za vyvlastnění
  • Soulad s cíli a úkoly územního plánování
  • Nezbytný rozsah vyvlastnění
  • Prokázání nedohody s dosavadním vlastníkem
 • Vyvlastňovací řízení
  • Vyvlastňovací úřady
  • Náležitosti žádosti o vyvlastnění
  • Průběh řízení
  • Rozhodnutí o vyvlastnění a jeho náležitosti
  • Odvolání a jeho účinky
  • Podmínky zrušení rozhodnutí o vyvlastnění
  • Podpůrné aplikování obecné úpravy správního řádu
 • Projednání vyvlastnění před soudem
  • Možnost přiznání vyšší náhrady za vyvlastnění soudem a její podmínky
  • Soudní ochrana
  • Příslušnost soudů
 • Speciální právní úprava vyvlastnění
  • Rozdílná úprava vyvlastnění podle zákona o urychlení výstavby u určitých druhů staveb
  • Odlišnosti u příslušnosti vyvlastňovacích úřadů u určitých druhů staveb
  • Speciální proces povolení u určitých druhů stavebVšechny termíny konání kurzu

 • 12.11.2020 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 19.11.2020 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 26.11.2020 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 10.12.2020 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 11.12.2020 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 15.12.2020 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Obřady v působnosti měst a obcí
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
5.6.
2020
Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
8.6.
2020
Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
9.6.
2020
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
9.6.
2020
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
9.6.
2020
Úprava dokumentů - podle revidované normy ČSN 01 6910
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
9.6.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
9.6.
2020
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
9.6.
2020
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
9.6.
2020
Compliance, finanční etika a AML pro finanční zprostředkovatele  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
10.6.
2020
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
11.6.
2020
Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava - aktuálně k datu konání semináře
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
11.6.
2020
Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
11.6.
2020
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
11.6.
2020
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
11.6.
2020
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
11.6.
2020
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 000 Kč 
11.6.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
11.6.
2020
Veřejné zakázky pro mírně pokročilé
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
11.6.
2020
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
11.6.
2020
  Stránka 1 z 17   Další
20 z 323 termínů