Vyvlastňování pozemků a staveb

Vyvlastňování pozemků a staveb INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/vyvlastnovani-pozemku-a-staveb-1373
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  26.10.2023   
Cena bez DPH: 2 600 Kč https://www.integracentrum.cz/vyvlastnovani-pozemku-a-staveb-1373
Cena s DPH: 2 600 Kč
Lektor: JUDr. Vladimíra Sedláčková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům účastnícím se na vzdělávání konkrétní a odborné znalosti z oblasti vyvlastňování pozemků a staveb; konkrétně budou mj. seznámeni s obecnou právní úpravou podle zákona o vyvlastnění i speciální právní úpravou vyvlastnění podle zvláštních zákonů se zaměřením na podmínky pro vyvlastnění, prokázání veřejného zájmu na vyvlastnění a stanovení náhrady za vyvlastnění, dále na konkrétní účely vyvlastnění stanovené zvláštními zákony, průběhem vyvlastňovacího řízení a ochranou před soudem. Vzdělávání bude zaměřeno nejen na výklad ustanovení právních norem, ale i na jejich praktickou aplikaci v praxi (v práci úřadů a úředníků), na seznámení se soudní judikaturou, včetně zodpovězení všech dotazů účastníků vzdělávání. Účastníci vzdělávání si prohloubí odborné znalosti v dané oblasti a zároveň získají praktické aplikační dovednosti. Obsah vzdělávacího programu je koncipován v souladu se záměry zákona o úřednících územních samosprávných celků. Účastníci vzdělávání získají základní dovednosti a znalosti v oblasti výkonu správní činnosti a rozhodování na úseku vyvlastnění, rozšířené o souvislosti s vybranými souvisejícími právními předpisy.

Program semináře:

 • Právní úprava vyvlastnění
  • Listina základních práv a svobod
  • Občanský zákoník
  • Zákon o vyvlastnění
  • Zákon o urychlení výstavby
 • Základní pojmy a předmět vyvlastnění
  • Pojem vyvlastnění
  • Subjekty vyvlastnění
  • Předmět vyvlastnění
 • Podmínky vyvlastnění
  • Zákonnost
  • Účely vyvlastnění a jejich vymezení ve zvláštních zákonech
  • Veřejný zájem na vyvlastnění, jeho prokazování a vymezení
  • Stanovení náhrady za vyvlastnění
  • Soulad s cíli a úkoly územního plánování
  • Nezbytný rozsah vyvlastnění
  • Prokázání nedohody s dosavadním vlastníkem
 • Vyvlastňovací řízení
  • Vyvlastňovací úřady
  • Náležitosti žádosti o vyvlastnění
  • Průběh řízení
  • Rozhodnutí o vyvlastnění a jeho náležitosti
  • Odvolání a jeho účinky
  • Podmínky zrušení rozhodnutí o vyvlastnění
  • Podpůrné aplikování obecné úpravy správního řádu
 • Projednání vyvlastnění před soudem
  • Možnost přiznání vyšší náhrady za vyvlastnění soudem a její podmínky
  • Soudní ochrana
  • Příslušnost soudů
 • Speciální právní úprava vyvlastnění
  • Rozdílná úprava vyvlastnění podle zákona o urychlení výstavby u určitých druhů staveb
  • Odlišnosti u příslušnosti vyvlastňovacích úřadů u určitých druhů staveb
  • Speciální proces povolení u určitých druhů stavebKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč 
10.10.
2023
Nájem bytu a domu za účelem bydlení - aktuálně, podrobně a v souvislostech - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
10.10.
2023
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
10.10.
2023
Zákon o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 400 Kč 
10.10.
2023
Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
12.10.
2023
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč 
12.10.
2023
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
12.10.
2023
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
12.10.
2023
Rušení trvalého pobytu od A do Z - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.10.
2023
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 400 Kč 
17.10.
2023
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
17.10.
2023
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 800 Kč 
17.10.
2023
Zákon o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč 
17.10.
2023
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 400 Kč 
18.10.
2023
Veřejné zakázky pro mírně pokročilé
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
18.10.
2023
Dotčené orgány a jejich spolupráce se stavebními úřady - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
19.10.
2023
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
19.10.
2023
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
19.10.
2023
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
20.10.
2023
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
24.10.
2023
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 140 termínů