Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem

Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5613
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.12.2020    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5613
Cena s DPH: 2 790 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: Mgr. Karel Černín Ph.D. , Mgr. Eva Vávrová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Karel Černín Ph.D. asistent soudce Nejvyššího správního soudu
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Eva Vávrová právnička Kanceláře veřejného ochránce práv
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Obsah semináře:
• Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření)
• Námitky proti umístění stavby (ztráta či zhoršení výhledu, snížení ceny nemovitosti, narušení statiky sousední stavby, omezení přístupu, ztráta vody ve studni, nebezpečí požáru)
• Námitky proti užívání stavby (hluk a vibrace, znečištění ovzduší, prach, kouř a zápach, obtěžování světlem, podmáčení, pevné a tekuté odpady, hmyz, nahodilé obtěžování z provozu), změny v užívání stavby
• Námitky proti provádění stavby (obtěžování výstavbou, poškozování stromů a keřů na hranici pozemků)
• Sousedé ve zjednodušených procesech (územní souhlas, souhlas s ohlášením stavby, spojené územní a stavební řízení, certifikát autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouva)
• Opravné prostředky proti rozhodnutí stavebního úřadu (odvolání, obnova řízení, přezkum, vyslovení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy, správní žaloba, kasační stížnost)
• Odpovědnost za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Správní řád v praxi - příklady s judikaturou užitečnou nejen pro orgány životního prostředí - změny spojené s novým přestupkovým zákonem
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
4.6.
2020
Trestní odpovědnost ve veřejné správě
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.6.
2020
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
11.6.
2020
Opravné prostředky ve správním řízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.6.
2020
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
16.6.
2020
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
PROFESIM   Brno   1 850 Kč 
16.6.
2020
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
18.6.
2020
Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
18.6.
2020
Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu
PROFESIM   Hradec Králové   1 790 Kč 
19.6.
2020
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
23.6.
2020
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
9.9.
2020
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
10.9.
2020
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
15.9.
2020
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
15.9.
2020
Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z nového realitního zákona)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
16.9.
2020
Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
17.9.
2020
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
17.9.
2020
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
18.9.
2020
Ověřování - vidimace, legalizace po novele
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
22.9.
2020
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
23.9.
2020
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 72 termínů