POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2020 - podrobný výklad

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
26.2.
2020
Poskytování cestovních náhrad 2020
ANAG   Praha   2 058 Kč 
23.3.
2020
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2020 - podrobný výklad
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
27.3.
2020
Cestovní náhrady pro začátečníky
ANAG   Hradec Králové   1 810 Kč 
15.4.
2020
Cestovní náhrady pro začínající i mírně pokročilé pracovníky • vysvětlení základních principů a postupů
ANAG   Zlín   1 810 Kč 
17.4.
2020
Cestovní náhrady pro začínající i mírně pokročilé pracovníky • vysvětlení základních principů a postupů
ANAG   Brno   1 810 Kč 
22.4.
2020
Náhrady cestovních výdajů v tuzemsku i v zahraničí v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
18.5.
2020
Účtování v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
INTEGRA CENTRUM     400 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
19.5.
2020
Cestovní náhrady pro začínající i mírně pokročilé pracovníky • vysvětlení základních principů a postupů
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
19.5.
2020
Cestovní náhrady pro začínající i mírně pokročilé pracovníky • vysvětlení základních principů a postupů
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
20.5.
2020
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
21.5.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
22.5.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
26.5.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
29.5.
2020

15 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro všechny, kteří se zabývají problematikou cestovních náhrad ve státní a podnikatelské sféře.

Cíl: Podrobný výklad problematiky cestovních náhrad.

Obsah: Vymezení základních ustanovení týkajících se pracovních cest tuzemských a zahraničních dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. upravujícího problematiku pracovních cest
* Určení osob, kterým přísluší cestovní náhrady
* Vymezení základních pojmů – pracovní cesta, pravidelné pracoviště, rodina, zahraniční pracovní cesta
* Sestavení příkazu k pracovní cestě – podmínky cesty
* Nárokové náhrady – jízdné, ubytování, stravné a ostatní nutné náhrady
* Krácení stravného – tuzemsko i zahraničí
* Paušalizace cestovních náhrad
* Čestné prohlášení
* Poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování, vč. oceňování
Vazba cestovních náhrad na zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.