EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ v roce 2020 - aktuality

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
22.4.
2020
Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
22.4.
2020

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Cíl: Účastníci budou seznámeni se zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP v roce 2020. S pomocí vzorových příkladů budou účastníci upozorněni na situace, při nichž zaměstnavatelé při vyplňování ELDP nejčastěji chybují.

Obsah:
* Připomenutí aktualizovaného znění právní úpravy
* Okruh pojištěných osob, omluvné důvody – vyloučené doby
* Vedení a předkládání záznamů pro účely důchodového pojištění
* Základní zásady při vyplňování ELDP
* Příklady vyplňování ELDP se zaměřením na problémové okruhy otázek
* Dohoda o provedení práce – souběžné či navazující dohody v rámci jednoho zaměstnavatele
* Kombinace zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
* Kombinace několika zaměstnání malého rozsahu
* Absence, vazba a výkon trestu
* ELDP členů kolektivních orgánů právnických osob
* Zaměstnanci, s nimiž byl neplatně rozvázán pracovní poměr
* Zaměstnankyně na mateřské dovolené
* Úmrtí zaměstnance
* Zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod
* ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod
* ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
* Vyloučené a odečítané doby
* Opravy již odeslaných ELDP
* ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy statutárního orgánu právnické osoby
* Další aktuality, prognóza
* Dotazy, diskuze
Obsah semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy.