DPH v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
26.10.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
4.11.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
5.11.
2020
Daň z příjmu právnických osob - vybrané tematické okruhy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
13.11.
2020
PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU 2020 a aktuality v účetnictví 2020/2021
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
24.11.
2020
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací, aktuality v roce 2020 a pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
24.11.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
27.11.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
14.12.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
14.12.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
16.12.
2020
Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti a příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
16.12.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
18.12.
2020
Účetní a daňové aktuality 2021
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
11.1.
2021
Daňové a účetní aktuality 2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
18.1.
2021
Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 a aktuality pro rok 2021
VOX   Praha   2 590 Kč 
19.1.
2021
Daňové a účetní aktuality 2021
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
19.1.
2021
Účetní a daňové aktuality 2021
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
19.1.
2021
Daňové a účetní aktuality 2021
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
21.1.
2021
Účetní a daňové aktuality 2021
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
21.1.
2021
Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti a příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
22.1.
2021
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 26 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory.

Cíl: Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH pro rok 2020, problematické okruhy z praxe novely zákona o DPH v roce 2019.

Obsah:
* Úvod – současný stav legislativy, vazba zákona o DPH na právo EU
* Přehled nových informací GFŘ, upozornění na novou judikaturu SDEU
* Novela zákona o DPH v roce 2020
* Vymezení osob povinných k dani
* Upřesnění místa plnění při pořízení zboží z EU – § 11
* Zdanění „poukazů“ na zboží nebo služby v praxi roku 2019, informace GFŘ, KOOV
* Základ daně, výpočet daně podle § 37, podle § 37a
* Oprava základu daně
* Nájem nemovité věci – omezení možnosti danit nájem bytových prostor, dopad do praxe
* § 69 – osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
* Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši § 75 ZDPH
* Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace
* Nová definice „pořízení zboží z EU“ – § 16, vazba na § 6c odst. 3, úprava v § 18 ZDPH, přemístění zboží do konsignačního skladu s následným zničením, ztrátou, odcizením
* Uskutečněná plnění osvobozená od daně podle § 64, 66, 68 ZDPH
* Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
* Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň (§ 108 ZDPH)
* Diskuze, dotazy