CELNÍ PROBLEMATIKA - 2denní

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Zahraniční obchod

Název      Cena     
ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek incoterms a vykazování intrastatu - 3denní
STUDIO W   Praha   10 043 Kč s DPH
19.8.
21.8.
2020
TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce při provádění zahraničního obchodu se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (po změnách pro rok 2020)
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
2.9.
2020
DOPADY INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
11.9.
2020
DPH v EU a třetích zemích – podrobné vysvětlení
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
17.9.
2020
ONLINE MARKETING - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá ve 4 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
19.9.
21.11.
2020
ONLINE MARKETING - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá ve 4 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
20.9.
22.11.
2020
ŘEŠENÍ 40 MODELOVÝCH TRANSAKCÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ - uplatňování celních předpisů a DPH (po změnách pro rok 2020)
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
24.9.
2020
ONLINE MARKETING - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá ve 4 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ONLINE MARKETING - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá ve 4 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
4.10.
6.12.
2020
Obchody s EU z pohledu DPH polopatě pro začátečníky
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
5.10.
2020
INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
12.10.
2020
DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
13.10.
2020
DOPADY INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
18.11.
2020
PŮVOD ZBOŽÍ a jeho význam v mezinárodním obchodě
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
17.12.
2020
ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ se zbožím a službami pro rok 2021
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
13.1.
2021
CELNÍ PŘEDPISY v roce 2021 a celní kodex Unie
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
17.2.
2021
DPH u dovozu a vývozu
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
26.2.
2021
ONLINE MARKETING - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá ve 4 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
21.3.
23.5.
2021

18 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro dovozce a vývozce zboží mimo území EU, provozovatele celních ekonomických režimů včetně celních skladů, pracovníky poradenských firem.

Cíl: Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální podobou pravidel celního řízení při dovozu a vývozu zboží.

Obsah:
* Uvedení do problematiky celních předpisů:
* Účel
* Základní celní předpisy
* Základní pojmy
* Celní hodnota zboží
* Pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty
* Vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží
* Praktické příklady
* Původ zboží – preferenční, nepreferenční
* Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu
* Vstup zboží na celní území Společenství
* Předložení zboží k celnímu řízení
* Souhrnná celní prohlášení
* Dočasné uskladnění zboží
* Propuštění zboží do celního režimu:
* Deklarant a zastupování v celním řízení
* Formy celních prohlášení
* Doklady nutné k celnímu řízení
* Kontrola zboží
* Rozhodnutí v celním řízení
* Celní režimy:
* Druhy celních režimů
* Podmínky propuštění
* Formy celních prohlášení
* Doklady nutné k celnímu řízení
* Zjednodušené postupy v celním řízení
* Celní dluh:
* Vznik celního dluhu, formy úhrady apod.
* Ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)
* Zajištění celního dluhu
* Celní přestupky a celní delikty:
* Skutkové podstaty
* Sankce
* Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ