Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb

Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb TSM http://www.tsmvyskov.cz/kurz-18812-vetmejnc-zakzky-malcho-rozsahu-snadno-a-bez-chyb
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  28.05.2020   
Místo: Plzeň (plzen)
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Mgr. Martin BUDIŠ
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s pravidly zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od zahájení až do podpisu smlouvy.
Účastníci budou upozorněni na užitečné novinky v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek, které lze analogicky využít při zadávání VZMR. Budou probrány různé možnosti zahájení těchto zakázek, doporučeny lhůty v průběhu výběrového řízení a také limity, jakých by se měl zadavatel držet při stanovení požadavků na použití zadávacích řízení a prokázání splnění kvalifikace.
V rámci semináře se zaměříme na praktické aspekty zadávání se vzorovými příklady zadávacích podmínek. Na praktickém případu si ukážeme, jaké dokumenty je vhodné při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyhotovit.
Program:
• Pojem a zákonné vymezení zakázek malého rozsahu
• Základní pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
• Způsoby zahájení, doporučené lhůty pro podání nabídek, limity požadavků na prokázání kvalifikace
• Postup v průběhu zadávaní veřejné zakázky malého rozsahu
• Shrnutí hlavních změn v zákonné úpravě pro praktické využití při zadávání zakázek malého rozsahu
• Administrace veřejné zakázky mimo režim zákona
• Praktické aspekty zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – vzorové příklady zadávacích podmínek
• Úprava podmínek na základě vysvětlení zadávací dokumentace
• Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
• Průběh posouzení a hodnocení nabídek
• Ukončení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení
• Proces uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a její možné změny
• Dotazy, diskuzeKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Další kurzy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Další kurzy
Název      Cena     
Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními výbory a finančními výbory obcí
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
6.4.
2020
DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH 2020 a dopad změn do praxe
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
7.4.
2020
Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
7.4.
2020
Občanské průkazy a cestovní doklady
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
7.4.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
7.4.
2020
Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti podpisů
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
7.4.
2020
Zákon o evidenci obyvatel
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
7.4.
2020
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
7.4.
2020
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
7.4.
2020
Jak malovat květiny - nejen pro začátečníky
KURZY PRO RADOST     795 Kč s DPH
e-learning
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - novely zákona č. 111/2006 Sb.
PROFESIM   Ostrava   1 850 Kč 
8.4.
2020
Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu
PROFESIM   Ostrava   1 790 Kč 
8.4.
2020
Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v potravinářství (restaurace, občerstvení, potravinářské prodejny, závodní kuchyně, školní kuchyně, výrobny potravin a pokrmů apod.)
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
9.4.
2020
MATRIKA od A do Z
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
9.4.
2020
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účelystavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
9.4.
2020
Aplikace nově vydaných OZV o místních poplatcích v praxi
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
14.4.
2020
Odpady v praxi včetně nových odpadových zákonů
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
14.4.
2020
Úředník města, obce - právní a psychologické minimum
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
14.4.
2020
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
14.4.
2020
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím. Nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019).
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
15.4.
2020
  Stránka 1 z 24   Další
20 z 469 termínů