Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obce, města, magistráty, kraje , Další kurzy

Název      Cena     
Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky
TSM, spol. s r. o.   České Budějovice   1 900 Kč s DPH
16.6.
2020
Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
25.8.
2020

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Cíl semináře: Účastníci budou seznámeni s problematikou veřejných zakázek, včetně konkrétních příkladů, řešení případových studií s ohledem na připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek.
Obsah semináře: Seznámení s procesem a průběhem veřejné zakázky od vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Uchazeči budou seznámeni s jednotlivými fázemi výběrového řízení a s praktickými příklady ze zadávací dokumentace.
Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. Druhy zadávacích řízení a jejich časová náročnost Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce Vypracování zadávací dokumentace: Technické podmínky Základní kvalifikační předpoklady a jejich prokazování Profesní kvalifikační předpoklady a jejich prokazování Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a jejich prokazování Technické kvalifikační předpoklady a jejich prokazování Poddodavatelé a „sčítání kvalifikace“ Opční právo Zadávání částí zakázek Oznámení zadávacího řízení – postup při vyplnění formuláře Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení Lhůty a jejich počítání Otevírání obálek s nabídkami a potřebná dokumentace Proces a průběh posuzování nabídek Hodnocení nabídek Mimořádně nízká nabídková cena Rozhodnutí Zrušení zadávacího řízení Změny smluv Časté chyby Diskuze a dotazy