Ohrožené dítě - nerezignujme!!!

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Sociální služby

Název      Cena     
Sociální šetření (Úvod do problematiky)
bfz   Karlovy Vary   1 300 Kč 
5.6.
2020
Individuální plánování s uživatelem sociální služby
bfz   Most   1 070 Kč 
5.6.
2020
Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání
bfz   Ústí nad Labem   1 070 Kč 
8.6.
2020
Specifika komunikace se seniory (Úvod do problematiky)
bfz   České Budějovice   1 180 Kč 
9.6.
2020
Základy práce s přirozeným rizikem
bfz   Litoměřice   1 070 Kč 
9.6.
2020
Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)
bfz   Karlovy Vary   1 070 Kč 
10.6.
2020
Úvod do péče o uživatele po cévní mozkové příhodě
bfz   Česká Lípa   1 070 Kč 
10.6.
2020
Bezpečná domácnost seniora – rozvoj pečovatelských dovedností
bfz   Most   1 070 Kč 
11.6.
2020
Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby
bfz   Litoměřice   1 070 Kč 
11.6.
2020
Úvod do ochrany práv uživatele
bfz   Most   1 070 Kč 
16.6.
2020
Základy sociální práce se zadluženými klienty
bfz   Plzeň   1 070 Kč 
16.6.
2020
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - novely zákona č. 111/2006 Sb.
PROFESIM   Brno   1 850 Kč 
16.6.
2020
Proaktivní zvládání stresu
bfz   Plzeň   1 770 Kč 
17.6.
18.6.
2020
Supervize a její přínos v sociálních službách (Úvod do problematiky)
bfz   Strakonice   1 180 Kč 
17.6.
2020
Péče o seniory využívající terénní a pobytové sociální služby
bfz   Praha   1 300 Kč 
17.6.
2020
Jak na emoce – klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence)
bfz   Karlovy Vary   1 300 Kč 
17.6.
2020
Využití asertivity při jednání s klientem
bfz   Litoměřice   1 070 Kč 
17.6.
2020
Základní informace z problematiky veřejného opatrovnictví při poskytování sociálních služeb
bfz   Karlovy Vary   1 070 Kč 
19.6.
2020
Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby
bfz   Plzeň   1 070 Kč 
22.6.
2020
Individuální plánování s uživatelem sociální služby
bfz   Písek   1 180 Kč 
23.6.
2020
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 107 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Obsah semináře:
- definice
- detekce (kým, čím)
- rizika
a) na straně dítěte
b) na straně rodičů/dalších pečujících osob
c) na straně širší rodiny
d) na straně odborníků
- nástroje
a) legislativní (zákon o sociálně-právní ochraně dětí, trestní zákon, trestní řád, občanský zákoník, aj.)
b) sociální práce (sociální šetření, objektivita posuzování, práce s rodinou, metody sociální práce – pomoc a kontrola)
- co zažívá ohrožené dítě, potřeby ohroženého dítěte, práva ohroženého dítěte, střet práv ohroženého dítěte a práv (povinností) rodičů

Seminář je určen pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, neziskových organizací (jejichž cílovou skupinou jsou ohrožené děti, rodiny), školských/zdravotnických institucí, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Cíl:
- rozšířit a posílit kompetence pracovníků při odhalování ohrožených dětí a při práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou
- eliminovat počet ne-odhalených ohrožených dětí na straně výše uvedených pracovníků
- podpora pracovníků výše uvedených institucí k řešení situace ohroženého dítěte (eliminovat rezignaci).