Stavební zákon – povolování provádění staveb

Stavební zákon – povolování provádění staveb 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/pravni-kurzy/kurz-stavebni-zakon-povolovani-provadeni-staveb-0001.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  01.10.2020   
Popis termínu: 1. 10. 2020; 9:00–14:00
Cena bez DPH: 2 390 Kč https://www.vox.cz/pravni-kurzy/kurz-stavebni-zakon-povolovani-provadeni-staveb-0001.htm
Popis ceny: kód: 2003400 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 200340A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200340B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200340C - 8 126 Kč + DPH
Lektor: JUDr. Vladimíra Sedláčková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Vladimíra Sedláčková dlouhodobě se podílí na přípravě a projednání právních předpisů na úseku stavebního řádu – stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, jejich prováděcích předpisů a novel; dlouholetá lektorka a zkušební komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění; členka České společnosti pro stavební právo
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

• jednotlivé formy povolování staveb, • nové pojetí společného územního a stavebního řízení, • obecná úprava společného územního a stavebního řízení podle stavebního zákona (prokazování oprávnění stavět, účastníci řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů a stavebních úřadů), • speciální úprava společného územního a stavebního řízení jako navazujícího řízení podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • speciální úprava společného územního a stavebního řízení u určitých druhů staveb podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, • související judikatura správních soudů, • další aktuální změny stavebního zákona (např. zákon č. 312/2019 Sb. a zákon č. 47/2020 Sb.), • informace o přípravě a průběhu projednávání zásadních změn v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva. Diskuze a dotazy účastníků.
Kurz je zařazen v sekcích

Neziskové organizace , Další právní normy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Neziskové organizace , Další právní normy
Název      Cena     
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
VOX   Praha   2 490 Kč 
22.9.
2020
Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020
VOX   Praha   2 190 Kč 
22.9.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
22.9.
2020
Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
VOX   Praha   1 990 Kč 
24.9.
2020
Novinky v pravopise, stylistice a normě
VOX   Praha   1 990 Kč 
24.9.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
24.9.
2020
Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací
VOX   Praha   2 190 Kč 
25.9.
2020
Zákon o registru smluv – aktuální problematika
VOX   Praha   2 390 Kč 
29.9.
2020
Novela zákona o obchodních korporacích
VOX   Praha   2 490 Kč 
30.9.
2020
Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout – nenechte se dostat do úzkých kvůli propagaci svojí (nebo cizí) značky
VOX   Praha   2 390 Kč 
30.9.
2020
Stavební zákon – povolování provádění staveb
VOX   Praha   2 390 Kč 
1.10.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
1.10.
2020
Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi/prodeji) včetně aktualit z vývoje trhu
VOX   Praha   2 490 Kč 
2.10.
2020
Označování potravin pro začínající
VOX   Praha   2 190 Kč 
2.10.
2020
Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace Aneb jak na sociálních sítích zviditelnit charitu a sponzoring.
Verlag Dashöfer   Praha   3 618 Kč s DPH
6.10.
2020
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví
VOX   Praha   2 390 Kč 
6.10.
2020
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
6.10.
2020
Nejčastější dotazy správců poplatků po novele zákona o místních poplatcích a nesprávnosti při výkonu správy místních poplatků
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
8.10.
2020
Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s účinností od 1. 1. 2021
VOX   Praha   2 690 Kč 
8.10.
2020
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů
VOX   Praha   1 910 Kč 
8.10.
2020
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 100 termínů