Komplikované účetní případy pro náročné

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Komplikované účetní případy v účetnictví příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
20.1.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

1. den: • hmotný a nehmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů, • účtování výdajů charakteru technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – odlišnost účetního a daňového vymezení, • vybrané účetní případy u rezerv, • účetní případy související s podíly na zisku, • škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů, • opravy chyb minulých účetních období. 2. den: • cizí měna v účetnictví a daních, druhy používaných kursů, • účtování zdravotního a sociálního pojištění, úroků z prodlení a smluvních pokut a daní s ohledem na transformaci výsledku hospodaření na základ daně, • účtování záloh, • operace s pohledávkami, opravné položky a odpis pohledávek z pohledu účetnictví a daně z příjmů. 16:00–17:00 TEST IES