Zákoník práce v praxi – speciálka

Zákoník práce v praxi – speciálka 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-zakonik-prace-v-praxi-specialka-0013.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  03.11. - 04.11.2020   
Popis termínu: 3. – 4. 11. 2020; 1. den 9:00–16:00, 2. den 9:00–14:00
Cena bez DPH: 4 590 Kč https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-zakonik-prace-v-praxi-specialka-0013.htm
Popis ceny: kód: 2003070 - 4 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 200307A - 8 721 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200307B - 12 393 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200307C - 15 606 Kč + D
Lektor: JUDr. Petr Bukovjan , JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Bukovjan specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: advokát, odborník na pracovněprávní problematiku
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

1. den 9:00–16:00 • Povinnosti zaměstnavatele při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, překážky v práci • JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru: • povinné i doporučené náležitosti pracovní smlouvy, „problém“ s pracovní náplní, • principy spojené se jmenováním, odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa, • NOVELA ZP: omezení tzv. doložky odvolatelnosti v podnikatelské sféře, kdy končí výkon práce na vedoucím pracovním místě, • zkušební doba; pracovní poměry na dobu určitou – sjednávání, omezení, zástupy, atd., specifika u vybraných kategorií zaměstnanců (např. úředníci územních samosprávných celků, pedagogičtí pracovníci). Pracovnělékařské služby: • vstupní lékařská prohlídka a její úhrada, • další pracovnělékařské prohlídky, • problémy pracovnělékařských prohlídek v návaznosti na Covid-19, • povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku, vazba na rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance. Změny pracovního poměru: • smluvní i jednostranné změny obsahu pracovního poměru; převedení na jinou práci, • dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Skončení pracovního poměru: • rozbor vybraných způsobů skončení pracovního poměru, • neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru, • pracovní kázeň – co zahrnuje a jak reagovat na její porušení, • NOVELA ZP: výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů, • konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe, • odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, jak s odstupným při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti k práci, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti, • potvrzení o zaměstnání, kdy se vydává a jaký má být jeho obsah, nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody, NOVELA ZP: změna u skončení dohody o provedení práce, nová obsahová náležitost potvrzení o zaměstnání, • doručování písemností v pracovněprávních vztazích (na co si musí dát zaměstnavatel pozor), NOVELA ZP: zásadní změny právní úpravy v této oblasti (např. preference jen osobního doručení zaměstnanci na pracovišti, nová úložní lhůta, doručování datovou schránkou atd.) Překážky v práci: • překážky v práci na straně zaměstnance (návrat zaměstnance z rodičovské dovolené, vyšetření a ošetření u lékaře, problémy spojené s posouzením rehabilitace, darování krve či jiných biologických materiálů, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.), NOVELA ZP: dlouhodobá péče, pracovní volno k práci s dětmi a mládeží, • překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost, přeprava na pracovní cestě v rámci pracovní doby), problémy spojené s Covid-19. 2. den 9:00–14:00 • EU legislativa a judikatura a důsledky v ČR • změny vyvolané velkou novelou zák. práce v oblasti dovolené, vysílání zaměstnanců, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, pracovní doby, náhradě škody aj. • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. • aktuality v EU legislativě – směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů, a pečujících osob, směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva EU, • dopad práva EU na oblast pracovní doby a dob povinných odpočinků, evropská judikatura ve vztahu k evidenci pracovní doby: - změny ve vysílání zaměstnanců – cestovní náhrady, příplatky atd., - koncepční změny v oblasti dovolené – nový přístup ke stanovování nároku na dovolenou, - tzv. přepočet přes hodiny, - příklady výpočtů dovolené v hodinách od r. 2021, nové vzorce výpočtů, - porovnání příkladů výpočtů podle staré a nové právní úpravy, - příklady zápočtů překážek v práci (delší pracovní neschopnosti apod.), - praktické příklady zaokrouhlování a krácení dovolené, - výkladové problémy (změny délky pracovní doby v průběhu kal. roku, dovolená čerpaná po mateřské dovolené, tzv. nadúvazková práce, přečerpání dovolené a řešení důsledků, dovolená uvolněných zastupitelů aj.), - příklady a cvičení na dodatkovou dovolenou, - dovolená v době svátku, převádění dovolené, - přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích – nové podmínky přechodu, - dílčí změny v oblasti náhrady škody – navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace, - sdílené pracovní místo jako atypická forma rozvržení pracovní doby, slaďování pracovního a soukromého života, vliv na odměňování, vzor dohody, - vícesměnné pracovní režimy, - praktické problémy home office aj.Kurz je zařazen v sekcích

Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Nárok na ošetřovné - aktuální souvislosti
INTEGRA CENTRUM     400 Kč s DPH
e-learning
Manažerská akademie pro personalisty a vedoucí pracovníky
EDUZONE-CZ   Praha   24 067 Kč s DPH
30.9.
16.10.
2020
Novela zákoníku práce 2020
ANAG   České Budějovice   1 893 Kč 
30.9.
2020
Poskytování náhrad cestovních výdajů • dle platné právní úpravy
ANAG   Praha   2 058 Kč 
30.9.
2020
On-line vysílání: Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
1.10.
2020
Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
VOX   Praha   2 590 Kč 
1.10.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   8 990 Kč 
3.10.
14.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   10 990 Kč 
3.10.
28.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 11 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 18 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
  Stránka 1 z 27   Další
20 z 539 termínů