Dohody o pracích mimo pracovní poměr a zaměstnání malého rozsahu ve všech souvislostech

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce s příklady
ANAG   Ústí nad Labem   1 975 Kč 
9.10.
2023
Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na postavení pečujících osob v pracovněprávních vztazích
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
10.10.
2023
Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na postavení pečujících osob v pracovněprávních vztazích
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
10.10.
2023
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce s příklady
ANAG   Karlovy Vary   1 975 Kč 
12.10.
2023
Novela zákoníku práce 2023/2024
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
16.10.
2023
Novela zákoníku práce 2023/2024
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
16.10.
2023
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce s příklady • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 223 Kč 
20.10.
2023
Velká novela zákoníku práce a další legislativní změny
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
20.10.
2023
Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na doručování pracovněprávních písemností
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
23.10.
2023
Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na doručování pracovněprávních písemností
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
23.10.
2023
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu mzdové účetní 2023/2024 • brigády zaměstnanců a studentů, dovolená • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
24.10.
2023
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce s příklady • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 223 Kč 
1.11.
2023
Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ  TOP
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
2.11.
2023
Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
2.11.
2023
Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na práci na dálku
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
6.11.
2023
Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na práci na dálku
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
6.11.
2023
Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
14.11.
2023
Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
14.11.
2023
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu mzdové účetní 2023/2024 • brigády zaměstnanců a studentů, dovolená
ANAG   Brno   1 975 Kč 
22.11.
2023
Novela zákoníku práce 2023/2024
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
23.11.
2023
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 24 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář účastníky seznámí s právní úpravou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odlišnostmi tohoto typu zaměstnávání a zaměstnání malého rozsahu, včetně všech povinností, výhod i nevýhod s nimi spojených.
Obsah semináře:

DPP a DPČ

 • Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
 • Skončení DPP a DPČ
 • Délka směny
 • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
 • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
 • Zápočtový list u DPP a DPČ
 • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
 • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
 • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání,
 • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ,
 • Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání
 • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
 • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
 • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
 • Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ
 • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ

Zaměstnání malého rozsahu (§ 7 zákona č. 187/2006 Sb.)

 • Podmínky ZMR
 • Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ
 • Účast na NP a odvod pojistného
 • ZMR u dohody o pracovní činnosti
 • ZMR u pracovního poměru
 • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů, atd.
 • Dávky nemocenského pojištění u ZMR
 • Rozhodné období u ZMR
 • Změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. (ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období
 • Souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou, souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci.

Dotazy posluchačů