Roční účetní závěrka podnikatelů 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
9.8.
11.10.
2020
Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva
VOX   Praha   1 990 Kč 
10.8.
2020
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah
VOX   Praha   2 490 Kč 
10.8.
2020
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020 – komplexní pohled
VOX   Praha   2 190 Kč 
10.8.
2020
Začínáme s účetnictvím – podrobně a na příkladech
VOX   Praha   12 990 Kč 
10.8.
14.8.
2020
Fakturace od A do Z v praxi roku 2020
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Daňový profesionál® – kompletně
VOX   Praha   37 470 Kč 
11.8.
30.9.
2020
Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů 2020
Verlag Dashöfer   Praha   4 465 Kč s DPH
11.8.
2020
Mzdová akademie pro začínající v praxi
VOX   Praha   6 490 Kč 
11.8.
13.8.
2020
Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
11.8.
13.8.
2020
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, vykazování INTRASTATU
VOX   Praha   6 390 Kč 
11.8.
13.8.
2020
Daňový řád včetně novely od 1. 1. 2021, daňový systém ČR – pojmy a definice
VOX   Praha   4 690 Kč 
11.8.
12.8.
2020
DPH pro nestátní neziskové organizace aktuálně
VOX   Praha   2 025 Kč 
14.8.
2020
Účetní a daňové doklady - fakturace 2020
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
17.8.
2020
Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. včetně aktualit a daňových souvislostí
VOX   Praha   2 390 Kč 
17.8.
2020
Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
VOX   Praha   14 510 Kč 
17.8.
25.8.
2020
Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
VOX   Praha   2 590 Kč 
17.8.
2020
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
VOX   Praha   2 690 Kč 
18.8.
2020
Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a daně z příjmu a nezpůsobit problémy
VOX   Praha   2 390 Kč 
18.8.
2020
Mzdové účetnictví pro personalisty
VOX   Praha   3 990 Kč 
18.8.
19.8.
2020
  Stránka 1 z 27   Další
20 z 523 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: hlavní účetní, samostatné účetní, auditory, daňové poradce, manažery, finanční ředitele, firemní bankéře, atd. - pro všechny, kteří pracují s účetnictvím nebo s výstupy z účetnictví


Program semináře:


desatero před uzavřením účetních knih aneb na co nezapomenout  • inventarizace, účtování inventarizačních rozdílů, zásoby – účetní operace konce roku, časové rozlišení, dohadné položky, kurzové rozdíly, odpisy, opravné položky, odložená daň, splatná daň


na co si dát pozor? • kde se chybuje?  • kontrolní vazby v obratové předvaze • nelogické zůstatky na účtech • účty, které nesmí mít konečné zůstatky

  • podrozvaha u podnikatelů – cenný zdroj informací pro management i uživatele účetní závěrky

  • přehled situací, kde se v praxi chybuje při sestavení Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát


upozornění na vybrané novinky roku 2019 ve vazbě na účetní závěrku


diskuze • odpovědi na dotazy