DPH a kontrolní hlášení v praxi příspěvkových organizací v roce 2019 (speciální seminář pro plátce DPH)

DPH a kontrolní hlášení v praxi příspěvkových organizací v roce 2019 (speciální seminář pro plátce DPH) Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/dph-a-kontrolni-hlaseni-v-praxi-prispevkovych-organizaci-v-roce-2019-specialni-seminar-pro-platce-dph-/pS40.22410/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  20.11.2019   
Popis termínu: 9.00 - 13.30
Místo: Brno (brno)
Cena bez DPH: 1 727 Kč https://www.anag.cz/dph-a-kontrolni-hlaseni-v-praxi-prispevkovych-organizaci-v-roce-2019-specialni-seminar-pro-platce-dph-/pS40.22410/
Popis ceny: 2090.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: MADEROVÁ VOLTNEROVÁ Karla Mgr. et Mgr.

Popis kurzu

Určeno pro: zejména ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizacíSeminář je zaměřen na aplikaci zákona o DPH v příspěvkových organizacích, zejména školských, kulturních a zdravotnických zařízeních, je určen pro organizace, které jsou plátci DPH. Výklad bude zaměřen na ustanovení zákona, podle kterých daňové subjekty stanoví daň na vstupu a na výstupu a způsob, jak se promítají do daňového přiznání a na změny v oblasti DPH v roce 2019.Pozornost bude věnována zejména:


 • sestavení kontrolního hlášení

 • reakce na výzvy správce daně v návaznosti na podání kontrolního hlášení

 • sankce za nesplnění povinnosti v souvislosti s podáním kontrolního hlášení

 • vystavování daňových dokladů a jejich promítnutí do daňového přiznání a kontrolního hlášení

 • povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH

 • ekonomická a neekonomická činnost dle novely zákona o DPH v roce 2019

 • účinnému znění ustanovení zákona upravující osvobozená plnění bez nároku na odpočet

 • použití a vypořádání zálohového a poměrového koeficientu

 • řešení při souběhu nároku na odpočet daně v krácené výši (koeficient dle § 76) a nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75

 • způsob prokazování nároku na odpočet • daňový doklad a údaje potřebné ke stanovení daně

 • Daňové přiznání k DPH ve vztahu ke kontrolnímu hlášení v roce 2019

 • účastníci budou upozorněni také na relevantní judikaturu ESD

 • diskuze • odpovědi na dotazyKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
Dlouhodobý majetek v roce 2019 pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
13.11.
2019
Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování, oceňování, odpisování
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 850 Kč s DPH
13.11.
2019
DPH • novela zákona 2020 • aktuální problémy v uplatňování DPH
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
13.11.
2019
DPH změny v roce 2020 • aktuální problematika – vybrané okruhy uplatňování DPH
ANAG   Brno   1 727 Kč 
13.11.
2019
Elektronická evidence tržeb po novele 2019 • další vlny
ANAG   Praha   2 058 Kč 
13.11.
2019
Hospodaření, účetnictví a daně společenství vlastníků jednotek včetně připravovaných změn • aktuální stav ke dni konání semináře
ANAG   Olomouc   1 479 Kč 
13.11.
2019
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
13.11.
2019
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
13.11.
2019
Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu
VOX   Praha   2 390 Kč 
13.11.
2019
Transferové ceny v koncernových strukturách
VOX   Praha   2 790 Kč 
13.11.
2019
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019
VOX   Praha   3 980 Kč 
13.11.
14.11.
2019
Účetní závěrka podnikatelských právnických osob 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
13.11.
2019
Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
14.11.
2019
Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně s výhledem do roku 2020
VOX   Praha   2 990 Kč 
14.11.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2019
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
14.11.
2019
DPH v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
14.11.
2019
Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně příkladů z praxe
VOX   Praha   2 390 Kč 
14.11.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
14.11.
2019
ON-LINE KURZ: Majetek a Odpisy 2019
VOX   u vašeho počítače   1 650 Kč 
14.11.
2019
Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
14.11.
2019
  Stránka 1 z 45   Další
20 z 885 termínů