DPH a kontrolní hlášení v praxi příspěvkových organizací v roce 2019 (speciální seminář pro plátce DPH)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
4.6.
2020
DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
9.6.
2020
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
26.6.
2020
DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů
VOX   Praha   2 390 Kč 
29.6.
2020
DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz, přeshraniční služby, dodání a pořízení zboží
VOX   Praha   2 690 Kč 
21.9.
2020
Fakturace v praxi
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
5.10.
2020
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
16.10.
2020
DPH pro začátečníky
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
24.11.
2020

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: zejména ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizacíSeminář je zaměřen na aplikaci zákona o DPH v příspěvkových organizacích, zejména školských, kulturních a zdravotnických zařízeních, je určen pro organizace, které jsou plátci DPH. Výklad bude zaměřen na ustanovení zákona, podle kterých daňové subjekty stanoví daň na vstupu a na výstupu a způsob, jak se promítají do daňového přiznání a na změny v oblasti DPH v roce 2019.Pozornost bude věnována zejména:


 • sestavení kontrolního hlášení

 • reakce na výzvy správce daně v návaznosti na podání kontrolního hlášení

 • sankce za nesplnění povinnosti v souvislosti s podáním kontrolního hlášení

 • vystavování daňových dokladů a jejich promítnutí do daňového přiznání a kontrolního hlášení

 • povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH

 • ekonomická a neekonomická činnost dle novely zákona o DPH v roce 2019

 • účinnému znění ustanovení zákona upravující osvobozená plnění bez nároku na odpočet

 • použití a vypořádání zálohového a poměrového koeficientu

 • řešení při souběhu nároku na odpočet daně v krácené výši (koeficient dle § 76) a nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75

 • způsob prokazování nároku na odpočet • daňový doklad a údaje potřebné ke stanovení daně

 • Daňové přiznání k DPH ve vztahu ke kontrolnímu hlášení v roce 2019

 • účastníci budou upozorněni také na relevantní judikaturu ESD

 • diskuze • odpovědi na dotazy