Cestovní náhrady v roce 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
24.8.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
27.8.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
31.8.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
7.9.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
12.11.
2020
Cestovní náhrady 2020-2021, správný postup při poskytování a účtování náhrad cest výdajů
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
20.11.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
24.11.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
27.11.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
27.11.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
30.11.
2020

11 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je určen pro účetní, pokladní, vedoucí pracovníky (pro všechny typy organizací).

Cestuje téměř každý. Ne každý, ale zná svoje práva a povinnosti v souvislosti s pracovními cestami. Vedoucí pracovníci si musí poradit s kontrolou vykazovaných náhrad souvisejících s pracovní cestou svých podřízených. Zákoník práce a zákon o daních z příjmů není v této oblasti jednoduše aplikovatelný.

Správná aplikace zákonných ustanovení zajistí plnění povinností zaměstnavatele vůči nárokům zaměstnanců a také jistotu v uplatňování daňových nákladů v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad. Na příkladech z praxe se naučíme vyvarovat chyb, které mohou vést k soudním sporům nebo k daňovým doměrkům.
Každý rok dochází ke změnám sazeb a ty je třeba aplikovat do změn vnitřních předpisů. Na základě návodu na formu vnitřního předpisu a jeho úpravy porozumíte aplikaci zákonných norem. Absolvování semináře bude přínosem pro ty, kteří své nároky uplatňují i pro ty, kteří je schvalují a účtují.

Program semináře:

 • Směrnice pro poskytování cestovních náhrad – podle typu organizace
  • organizační struktura účetní jednotky
  • oběh účetních dokladů
  • účetní doklady podle zákona o EET
  • podpisové vzory
  • příkazy k pracovní cestě, stanovení podmínek
 • Valutová pokladna
  • směny korun na valuty
  • zálohy na zahraniční pracovní cesty
  • vyúčtování zahraničních pracovních cest
 • Definice pojmů
  • Pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracovitě, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta, poskytování a vyúčtování záloh, paušalizace náhrad.
 • Valutová pokladna
  • směny korun na valuty
  • zálohy na zahraniční pracovní cesty
  • vyúčtování zahraničních pracovních cest
 • Aktuální sazby podle vyhlášky, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, ceny PHM a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel 
 • Příklady výpočtů náhrad  v tuzemsku a v zahraničí.
 • Dotazy, diskuse.