Intrastat od A do Z

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Cla

Název      Cena     
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, vykazování INTRASTATU
VOX   Praha   6 390 Kč 
11.8.
13.8.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
17.9.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
18.9.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
23.9.
2020
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
7.10.
2020
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
9.10.
2020
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
14.10.
2020
Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích podmínek a vykazování INTRASTATu
VOX   Praha   6 390 Kč 
19.10.
21.10.
2020
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
21.10.
2020
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
4.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
6.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
11.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
13.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
25.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
27.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
2.12.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
21.1.
2021
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
26.1.
2021
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
29.1.
2021

20 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům. Dále je cílem upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup.

Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok.

Program semináře:

 • Výkaz INTRASTAT
  • Právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění všech platných novel
  • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
  • Vznik a zánik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
  • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
  • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury 
  • Kombinovaná nomenklatura pro rok 2020 
  • Kódy transakcí
  • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • Uvádění dalších údajů do výkazů
  • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování 
  • Provádění oprav údajů ve výkazech
  • Způsoby podání výkazu
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů