Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích za rok 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Němčina pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - pokročilý
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
13.7.
17.7.
2020
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2020
VOX   Praha   2 190 Kč 
13.7.
2020
Výklad účetnictví a příklady účetní II.
VOX   Praha   4 790 Kč 
14.7.
15.7.
2020
Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
14.7.
16.7.
2020
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z
VOX   Praha   15 990 Kč 
14.7.
13.8.
2020
Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů pro rok 2020
VOX   Praha   2 790 Kč 
14.7.
2020
Specialista na účetnictví - 1. stupně
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
14.7.
17.7.
2020
Specialista na účetnictví - 1. a 2. stupně
Verlag Dashöfer   Praha   43 451 Kč s DPH
14.7.
7.8.
2020
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020
VOX   Praha   2 390 Kč 
16.7.
2020
Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2020
VOX   Praha   2 290 Kč 
17.7.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 13 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
18.7.
19.9.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
18.7.
5.9.
2020
Zákon o daních z příjmů – pro začínající
VOX   Praha   2 590 Kč 
20.7.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
20.7.
7.9.
2020
Společník a jednatel z účetního a daňového pohledu
EDUZONE-CZ   Praha   7 236 Kč s DPH
20.7.
2020
Majetek a jeho odpisy (daňový a účetní pohled)
Verlag Dashöfer   Praha   4 465 Kč s DPH
21.7.
2020
Online seminář: Finanční analýza pro manažery – jak jsme jako firma na tom?
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
21.7.
2020
Vybraná účetní témata ve vazbě na Covid – 19 a jejich zachycení v účetnictví podnikatelů
VOX   Praha   2 490 Kč 
22.7.
2020
Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)
VOX   Praha   2 090 Kč 
23.7.
2020
Vysílání pracovníků do členských států EU ve světle zásadní novely směrnice (o vysílání pracovníků) – na co všechno pamatovat
VOX   Praha   2 490 Kč 
23.7.
2020
  Stránka 1 z 24   Další
20 z 478 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je zaměřen na účetní operace před účetní závěrkou, transformaci hospodářského výsledku na základ daně a výpočet daně z příjmu za rok 2019.
Výklad bude zaměřen na:
Účetní operace před uzavřením účetních knih (účtování na účtech časového rozlišení, dohadné položky, účtování o zálohách, vypořádání DPH na účtu 343, účtování o zásobách, účetní odpisy dlouhodobého majetku, kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih) Vyúčtování transferů, časové rozlišení investičních transferů v návaznosti na odpisování majetku Účetní operace navazující na výsledky inventarizace majetku a závazků (inventarizační rozdíly – úbytky, manka a škody, přebytky) Rozdělení hlavní a doplňkové činnosti v účetnictví Základní kontrolní vazby před uzavřením účetních knih Převod výsledku hospodaření na základ daně a zápis do daňového přiznání Výpočet daně z příjmu, zdaňování bezúplatných příjmů včetně výpůjček Sestavení výkazů účetní závěrky za rok 2019 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha) Výklad bude zaměřen na účetní a daňové souvislosti v roce 2019.
Seminář je určen zejména pro ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména školských, zdravotnických, kulturních, sociálních aj.