Elektronická evidence tržeb • EET • náběh třetí a čtvrté vlny - služby, výroba • alternativní aplikace pro inkaso tržby na místě, aniž by šlo o evidovanou tržbu

Elektronická evidence tržeb • EET • náběh třetí a čtvrté vlny - služby, výroba • alternativní aplikace pro inkaso tržby na místě, aniž by šlo o evidovanou tržbu Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/elektronicka-evidence-trzeb-o-eet-o-nabeh-treti-a-ctvrte-vlny-sluzby-vyroba-o-alternativni-aplikace-pro-inkaso-trzby-na-miste-aniz-by-slo-o-evidovanou-trzbu/pS40.22386/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  24.10.2019   
Popis termínu: 9.00 - 13.30
Místo: Zlín (zlin)
Cena bez DPH: 1 727 Kč https://www.anag.cz/elektronicka-evidence-trzeb-o-eet-o-nabeh-treti-a-ctvrte-vlny-sluzby-vyroba-o-alternativni-aplikace-pro-inkaso-trzby-na-miste-aniz-by-slo-o-evidovanou-trzbu/pS40.22386/
Popis ceny: 2090.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: ZDRAŽIL Vladimír Ing.

Popis kurzu

Určeno pro: podnikatele, manažery, účetní, poradce s důrazem na ty, kteří již vedou EET nebo ve třetí a čtvrté vlně budou vstupovat do EET dle zákona č. 112/2016 Sb. s odkazem na obsah návrhu schválený Poslaneckou sněmovnou a podepsaného prezidentem.V září 2019 poslanecká sněmovna přehlasovala senát a jeho pozměňovací návrhy týkající se novely Zákona o EET a předala jej k podpisu prezidentovi ČR. Ten jej podepsal 1. 10. 2019. Evidenci tržeb již budeme na jaře 2020 podléhat úplně všichni.Cíl semináře: Seznámit posluchače s obsahem novely zákona o evidenci tržeb /EET/, který vtáhne všechny zbývající podnikatele do povinnosti evidovat vybrané tržby. Pozornost budeme také věnovat stávajícím problémům při aplikaci EET v praxi v první a druhé vlně, např. náležitostem kontrol ze strany finanční správy a to s ohledem na úpravu v Zákoně o Evidenci tržeb a daňovém řádu. Probrány budou konkrétní příklady a úskalí aplikace zákona, možnosti a varianty pořízení hardware i příslušných informačních technologií a také se seznámíme s alternativními možnostmi aplikací na trhu, kdy podnikatel tzv. na místě u zákazníka zinkasuje převodem úhradu za svoji službu či dodávku zboží a nepůjde o tzv. evidovanou tržbu, neboť bude mít charakter bezhotovostního převodu.Program semináře: • obsah daňového balíčku schváleného sněmovnou po zohlednění připomínek senátu novelizující Elektronickou evidenci tržeb náběhem tzv. třetí a čtvrté vlny, tj. zjednodušeně řečeno služeb a výroby, časové souvislosti účinnosti v návaznosti na datum vydání ve sbírce zákonů

 • snížení sazby DPH u vybraných služeb či zboží v souvislosti s přijetím Zákona o evidenci tržeb

 • výjimky z evidence tržeb tzv. elektronickou cestou a nahrazení off-line režimem evidování tržeb dle obratu u nejmenších podnikatelů

 • Off-line režim pro nejmenší podnikatele • vstupní kritéria • způsob provádění EET prostřednictvím předtištěných účtenek

 • výjimky z povinnosti evidovat tržby podle ZOET (prodej ryb o vánočních svátcích, sociální služby…)

 • průběh kontrol ze strany finanční správy dle Zákona o evidenci tržeb a Daňového řádu aneb jaká práva má kontrolní orgán a jaká sabjekt podléhající EET

 • alternativní aplikace dostupné na trhu, kdy podnikatel přes tuto aplikaci zinkasuje tzv. na místě tržbu, aniž by se muselo jednat o tzv. evidovanou tržbu z pohledu zákona o EET

 • poplatník s více činnostmi dle NACE a jeho nástup do evidence tržeb na přelomu roku 2019/2020, tj. analýza hlavní a vedlejší činnosti a vyústění do změn k 1. lednu 2020 z hlediska rozsahu evidenčních činností

 • formální a registrační náležitosti • autentizační údaje • certifikáty • provozovny

 • přímé a nepřímé zastoupení v EET

 • veřejně prospěšní poplatníci a jejich náběh do evidence tržeb

 • náležitosti účtenky vs náležitosti daňového dokladu

 • diskuze • odpovědi na dotazyKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
18.10.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   7 990 Kč 
19.10.
21.12.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   10 990 Kč 
19.10.
2019
4.1.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   8 990 Kč 
20.10.
8.12.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 12 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   9 990 Kč 
20.10.
22.12.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
20.10.
22.12.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   7 990 Kč 
20.10.
22.12.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
20.10.
2019
12.1.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   9 990 Kč 
20.10.
2019
5.1.
2020
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
21.10.
2019
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
21.10.
2019
Daňový řád
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
21.10.
2019
Dlouhodobý majetek v účetnictví příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
21.10.
2019
IFRS v praxi – pro pokročilé
VOX   Praha   6 590 Kč 
21.10.
23.10.
2019
Inventarizace majetku a závazků • důležitá součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2019
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
21.10.
2019
Mzdová akademie pro začínající v praxi
VOX   Praha   6 190 Kč 
21.10.
23.10.
2019
Mzdový specialista
Verlag Dashöfer   Praha   27 818 Kč s DPH
21.10.
30.10.
2019
Obrana před daňovou kontrolou a ostatními kontrolními postupy správce daně
VOX   Praha   2 290 Kč 
21.10.
2019
Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 850 Kč s DPH
21.10.
2019
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
VOX   Praha   2 390 Kč 
21.10.
2019
  Stránka 1 z 42   Další
20 z 840 termínů