Elektronická evidence tržeb • EET • náběh třetí a čtvrté vlny - služby, výroba • alternativní aplikace pro inkaso tržby na místě, aniž by šlo o evidovanou tržbu

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: podnikatele, manažery, účetní, poradce s důrazem na ty, kteří již vedou EET nebo ve třetí a čtvrté vlně budou vstupovat do EET dle zákona č. 112/2016 Sb. s odkazem na obsah návrhu schválený Poslaneckou sněmovnou a podepsaného prezidentem.V září 2019 poslanecká sněmovna přehlasovala senát a jeho pozměňovací návrhy týkající se novely Zákona o EET a předala jej k podpisu prezidentovi ČR. Ten jej podepsal 1. 10. 2019. Evidenci tržeb již budeme na jaře 2020 podléhat úplně všichni.Cíl semináře: Seznámit posluchače s obsahem novely zákona o evidenci tržeb /EET/, který vtáhne všechny zbývající podnikatele do povinnosti evidovat vybrané tržby. Pozornost budeme také věnovat stávajícím problémům při aplikaci EET v praxi v první a druhé vlně, např. náležitostem kontrol ze strany finanční správy a to s ohledem na úpravu v Zákoně o Evidenci tržeb a daňovém řádu. Probrány budou konkrétní příklady a úskalí aplikace zákona, možnosti a varianty pořízení hardware i příslušných informačních technologií a také se seznámíme s alternativními možnostmi aplikací na trhu, kdy podnikatel tzv. na místě u zákazníka zinkasuje převodem úhradu za svoji službu či dodávku zboží a nepůjde o tzv. evidovanou tržbu, neboť bude mít charakter bezhotovostního převodu.Program semináře: • obsah daňového balíčku schváleného sněmovnou po zohlednění připomínek senátu novelizující Elektronickou evidenci tržeb náběhem tzv. třetí a čtvrté vlny, tj. zjednodušeně řečeno služeb a výroby, časové souvislosti účinnosti v návaznosti na datum vydání ve sbírce zákonů

 • snížení sazby DPH u vybraných služeb či zboží v souvislosti s přijetím Zákona o evidenci tržeb

 • výjimky z evidence tržeb tzv. elektronickou cestou a nahrazení off-line režimem evidování tržeb dle obratu u nejmenších podnikatelů

 • Off-line režim pro nejmenší podnikatele • vstupní kritéria • způsob provádění EET prostřednictvím předtištěných účtenek

 • výjimky z povinnosti evidovat tržby podle ZOET (prodej ryb o vánočních svátcích, sociální služby…)

 • průběh kontrol ze strany finanční správy dle Zákona o evidenci tržeb a Daňového řádu aneb jaká práva má kontrolní orgán a jaká sabjekt podléhající EET

 • alternativní aplikace dostupné na trhu, kdy podnikatel přes tuto aplikaci zinkasuje tzv. na místě tržbu, aniž by se muselo jednat o tzv. evidovanou tržbu z pohledu zákona o EET

 • poplatník s více činnostmi dle NACE a jeho nástup do evidence tržeb na přelomu roku 2019/2020, tj. analýza hlavní a vedlejší činnosti a vyústění do změn k 1. lednu 2020 z hlediska rozsahu evidenčních činností

 • formální a registrační náležitosti • autentizační údaje • certifikáty • provozovny

 • přímé a nepřímé zastoupení v EET

 • veřejně prospěšní poplatníci a jejich náběh do evidence tržeb

 • náležitosti účtenky vs náležitosti daňového dokladu

 • diskuze • odpovědi na dotazy