Šikana dětí a učitelů - řešení v praxi (akreditovaný seminář, lze čerpat ze šablon)

Šikana dětí a učitelů - řešení v praxi (akreditovaný seminář, lze čerpat ze šablon) Eduzone, s.r.o https://www.eduzone.cz/seminar/sikana-deti-a-ucitelu-reseni-v-praxi
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  04.10.2021   
Cena bez DPH: 3 490 Kč https://www.eduzone.cz/seminar/sikana-deti-a-ucitelu-reseni-v-praxi
Cena s DPH: 4 223 Kč
Popis ceny:
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků
Lektor: PhDr. Sáva Arabadžiev
Více informací o kurzu
Lektor - profil: PhDr. Sáva Arabadžiev Český etoped s třicetiletou praxí s řešením šikany. V současnosti je ředitelem výchovného ústavu Pšov pro chlapce ve věku 15 - 18 let. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a Pedagogickou fakultu UJAK v Praze, abso...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Šikana je celospolečenský problém, a přestože se o ní hodně hovoří, pro mnohé je tabuizovaným tématem z osobních důvodů. V současné době, která je zaměřena na výkon jednotlivce, je velice obtížné přiznat, že se šikanou dětí si nevíme rady nebo že se sami cítíme v roli oběti. Jednou z možností je nahlédnout do problému globálně a přesto s možností srovnávání jednotlivostí, tedy pak také komparací sebe s ostatními, kteří mají podobný problém. Tento seminář, je cestou ke společnému sdílení. Pro úhradu účasti na tomto semináři lze použít projekt šablony.

Cíl semináře

Šikana jak je výše uvedeno, je problémem celospolečenským a to v širším slova smyslu. Byla tu vždy, je a bude. Napříč kulturami, napříč vzděláním apod. Cílem semináře je nejen teoretická část, která je sice určitou podmínkou, nebo zopakováním již známého, či předpokladem k řešení, ale také poznat příklady z praxe s jejich možnostmi vedoucími k eliminaci tohoto fenoménu. Úzké propojení mezi šikanou dětí a šikanou učitelů je z mnoha důvodů tabuizované, přesto právě šikana dětí, je velikým předpokladem pro šikanu učitelů. Míra výskytu šikany je spojena s obecným uznáváním autority a ta utrpěla v porevolučním období velké zranění. Autorita klesá nejen u učitelů, ale i v oblasti veřejného sektoru (úřady), klesá autorita policie, státního zastupitelství a soudů. Seminář účastníkovi nabídne možnosti řešení i přesto, že on sám nemusí být odborníkem na šikanu, pokud se sám do odborníka nechce profilovat. Jde o otevření možností a nahlédnutí do uceleného systému, který je reálně pedagogovi nebo řešiteli šikany nápomocný.

Komu je seminář určen

Seminář je určen širokému spektru pomáhajících profesí, kteří pracují s dětmi a mládeží. Tedy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele DD, VÚ, sociální pracovníky apod. Také může být využitelný pro rodiče, zákonné zástupce, osoby odpovědné za výchovu, kterých se toto téma týká, nebo je pouze jen zajímá.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

 • Agrese
 • Poruchy chování obecně
 • Šikana dětí
  • Dělení šikany
  • Stádia šikany
  • Metody zjištění a řešení šikany
  • Postupy řešení - praxe
  • Postup při nezvládnutí šikany - praxe
 • Šikana učitelů
  • Faktory šikany učitelů
  • Formy šikany učitele
  • Možnosti řešení šikany učitelů – praxe
 • Diskuse, vzájemné sdílení, prostor pro individuální konzultace

Další informace

Tento seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace pod č.j. MSMT-405/2019-2-39. Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.
Kurz je zařazen v sekcích

Psychologie , Školství

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Psychologie , Školství
Název      Cena     
Archetypy žen
KURZY PRO RADOST     495 Kč s DPH
e-learning
Šikana dětí a učitelů - řešení v praxi (akreditovaný seminář, lze čerpat ze šablon)
EDUZONE-CZ   Praha   4 223 Kč s DPH
4.10.
2021
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzdělávání
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
7.10.
2021
Vysoká škola sebemotivace
KURZY PRO RADOST     995 Kč s DPH
e-learning

4 termíny