Šikana dětí a učitelů - řešení v praxi (akreditovaný seminář, lze čerpat ze šablon)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Eduzone, s.r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Psychologie , Školství

Název      Cena     
Efektivní komunikace s rodiči aneb jak řešit konflikty s rodiči dětí
DOMESTICA   Praha   980 Kč 
8.10.
2020
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - akreditace MŠMT
DOMESTICA   Praha   9 980 Kč 
30.10.
12.12.
2020
Archetypy žen
KURZY PRO RADOST     900 Kč s DPH
e-learning
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
3.12.
2020
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
12.3.
2021
Jak inovovat školní vzdělávací program
Verlag Dashöfer   Praha   2 771 Kč s DPH
18.3.
2021
Vysoká škola sebemotivace
KURZY PRO RADOST     990 Kč s DPH
e-learning
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzdělávání
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
7.10.
2021

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Šikana je celospolečenský problém, a přestože se o ní hodně hovoří, pro mnohé je tabuizovaným tématem z osobních důvodů. V současné době, která je zaměřena na výkon jednotlivce, je velice obtížné přiznat, že se šikanou dětí si nevíme rady nebo že se sami cítíme v roli oběti. Jednou z možností je nahlédnout do problému globálně a přesto s možností srovnávání jednotlivostí, tedy pak také komparací sebe s ostatními, kteří mají podobný problém. Tento seminář, je cestou ke společnému sdílení. Pro úhradu účasti na tomto semináři lze použít projekt šablony.

Cíl semináře

Šikana jak je výše uvedeno, je problémem celospolečenským a to v širším slova smyslu. Byla tu vždy, je a bude. Napříč kulturami, napříč vzděláním apod. Cílem semináře je nejen teoretická část, která je sice určitou podmínkou, nebo zopakováním již známého, či předpokladem k řešení, ale také poznat příklady z praxe s jejich možnostmi vedoucími k eliminaci tohoto fenoménu. Úzké propojení mezi šikanou dětí a šikanou učitelů je z mnoha důvodů tabuizované, přesto právě šikana dětí, je velikým předpokladem pro šikanu učitelů. Míra výskytu šikany je spojena s obecným uznáváním autority a ta utrpěla v porevolučním období velké zranění. Autorita klesá nejen u učitelů, ale i v oblasti veřejného sektoru (úřady), klesá autorita policie, státního zastupitelství a soudů. Seminář účastníkovi nabídne možnosti řešení i přesto, že on sám nemusí být odborníkem na šikanu, pokud se sám do odborníka nechce profilovat. Jde o otevření možností a nahlédnutí do uceleného systému, který je reálně pedagogovi nebo řešiteli šikany nápomocný.

Komu je seminář určen

Seminář je určen širokému spektru pomáhajících profesí, kteří pracují s dětmi a mládeží. Tedy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele DD, VÚ, sociální pracovníky apod. Také může být využitelný pro rodiče, zákonné zástupce, osoby odpovědné za výchovu, kterých se toto téma týká, nebo je pouze jen zajímá.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

 • Agrese
 • Poruchy chování obecně
 • Šikana dětí
  • Dělení šikany
  • Stádia šikany
  • Metody zjištění a řešení šikany
  • Postupy řešení - praxe
  • Postup při nezvládnutí šikany - praxe
 • Šikana učitelů
  • Faktory šikany učitelů
  • Formy šikany učitele
  • Možnosti řešení šikany učitelů – praxe
 • Diskuse, vzájemné sdílení, prostor pro individuální konzultace

Další informace

Tento seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace pod č.j. MSMT-405/2019-2-39. Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.