Daň z příjmů právnických osob (příklady)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Zdaňování ve vztahu k zahraničí
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Daňové a účetní aktuality 2020
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
On-line seminář: Účetnictví podle slovenských předpisů
VOX   Praha   2 790 Kč 
1.10.
2020
Kulatý stůl daně
INTEGRA CENTRUM   Brno   6 200 Kč s DPH
6.10.
8.10.
2020
Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled
VOX   Praha   2 890 Kč 
13.10.
2020
Účetnictví pro nestátní neziskové organizace
VOX   Praha   4 950 Kč 
14.10.
16.10.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
26.10.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
4.11.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
5.11.
2020
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
11.11.
2020
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020 - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
11.11.
2020
Daň z příjmu právnických osob - vybrané tematické okruhy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
13.11.
2020
Koronavirus a aktuální daňová legislativa
INTEGRA CENTRUM     600 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů právnických a fyzických osob ve vazbě na účetnictví
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
18.11.
2020
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2020 - 2021 ve vazbě na účetnictví
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
18.11.
2020
Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2021 – speciálka
VOX   Praha   4 380 Kč 
19.11.
20.11.
2020
Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2021 – speciálka
VOX   Praha   2 790 Kč 
20.11.
2020
Daň z příjmu právnických osob v roce 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
20.11.
2020
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2020 - 2021 ve vazbě na účetnictví
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
24.11.
2020
On-line vysílání: Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese
VOX   Praha   2 490 Kč 
24.11.
2020
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 57 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Příklady obsahují širokou problematiku daně z příjmů právnických osob jako například: Princip transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů • položky zvyšující a snižující základ daně používané v daňovém přiznání • vybrané skupiny daňových a nedaňových výdajů • zaměstnanecké benefity v dani z příjmů (s průřezem do oblasti závislé činnosti) • zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v daňové souvislosti • správné stanovení základu daně a jeho problémy (např. příjmy a výdaje nezaúčtované ve výnosech a nákladech) • daňové uplatňování pohledávek (opravné položky, odpisy pohledávek, postoupení pohledávek) • daňové ošetření dluhů • zdaňování v rámci koncernu (podíly na zisku a převody podílů) • problematika ceny obvyklé • zdaňování bezúplatných příjmů • daňové posouzení úroků včetně pravidel tzv. nízké kapitalizace • praktické postupy při uplatňování odpisů hmotného a nehmotného majetku • uplatňování odčitatelných položek od základu daně včetně nových institutů typu odpočtu na vzdělávání učňů a studentů • uplatňování slev na dani • finanční a operativní leasing • podrobné daňové řešení vztahů vlastníka a uživatele majetku • specifika zdaňování veřejnoprávních subjektů • opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) • daňové řešení vybraných institutů soukromého práva (právo stavby, pacht, výprosa) a další. Řešení příkladů je vázáno nejen na konkrétní ustanovení zákona, ale pro využití v praxi i na jednotlivé řádky aktuálního vzoru tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí semináře je i řešení doplňujících dotazů účastníků a v případě potřeby i podrobnější vysvětlení oblastí, které obvykle dělají největší problémy. Účastníci semináře obdrží písemné podklady rozdělené na část zadání a část řešení, takže je následně mohou využít i v případě samostudia k prohloubení svých znalostí a k procvičení řešení příkladů z této oblasti daní z příjmů.