Němčina pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - pokročilý

Němčina pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - pokročilý Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SANJ3&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  13.07. - 17.07.2020   
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 22 900 Kč https://www.kursy.cz/?product=SANJ3&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 27 709 Kč
Lektor: Mgr. Ondřej Veselý
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Ondřej Veselý

Mgr. Ondřej Veselý je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oborů angličtina a němčina. Kromě kratších výměnných pobytů absolvoval i dva semestry studia na Universität Bonn a semestr jako asistent učitele němčiny na gymnáziu v...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je tato akademie pro specialisty na cizí jazyk v ekonomické rovině. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.). Absolvování akademie umožní účastníkům pracovat s cizojazyčnými dokumenty a efektivně komunikovat cizím jazykem jak v psané, tak v mluvené podobě.
Pro koho je tato akademie určena

Kurz pro pokročilé je vhodný pro absolventy akademie mírně pokročilé a také pro všechny, kteří se v cizím jazyce domluví, textu rozumí a v práci se setkávají i se složitějším cizojazyčným materiálem (např. smlouvami nebo se účastní jednání). Velký důraz je kladen na širokou paletu odborné slovní zásoby, účastníci se zabývají velkým množstvím různých textů (odborné články, smlouvy, zákony apod.), nacvičuje se ústní odborné jednání, píší se maily klientům či úředníkům a lektor hovoří převážně v cizím jazyce.

Výhody této vícedenní akademie

Absolventi této akademie získají velmi efektivně v krátkém čase mnoho znalostí o cizím jazyce a rozvinou své jazykové dovednosti. Kromě samotného cizího jazyka se výrazně zlepší v porozumění a aktivním použití terminologie pro účetní a daňovou praxi, což je velmi žádaná kombinace. Absolventům se významně zlepší možnosti pracovního uplatnění, neboť zvládnou samostatně pracovat s veškerými dokumenty v cizím jazyce, vyřídit elektronickou korespondenci na všech úrovních a aktivně se účastnit odborného jednání v cizím jazyce včetně prezentace složitější problematiky. Po složení závěrečného testu, v němž je třeba dosáhnout výsledku 60 % bodů, získají účastníci certifikát Specialista na němčinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky – úroveň 3/3.

Obsah a časový harmonogram

13. července 2020 (pondělí)

Témata jazyková:

 • opakování gramatiky: slovesné časy
 • opakování gramatiky: podmínka
 • opakování gramatiky: trpný rod

Témata profesní:

 • opakování profesní slovní zásoby
 • opakování: psaní pracovního emailu

14. července 2020 (úterý)

Témata jazyková:

 • modální slovesa (vč. kombinace s gramatickými časy)
 • aspekty hovorové řeči: výslovnost, gramatika, slovní zásoba, slang

Témata profesní:

 • slovní zásoba účetnictví – cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu
 • opakování: zásady small talku
 • odborná prezentace I

15. července 2020 (středa)

Témata jazyková:

 • infinitivní vazba
 • skloňování přídavných jmen I

Témata profesní:

 • slovní zásoba DPH
 • simulace jednání, zápis

16. července 2020 (čtvrtek)

Témata jazyková:

 • syntax: opakování a pokročilé struktury
 • skloňování přídavných jmen II

Témata profesní:

 • slovní zásoba ostatní daně (SID, DNV, SD atd.)
 • CV v cizím jazyce
 • odborná prezentace II

17. července 2020 (pátek)

Témata jazyková:

 • nepřímá řeč
 • další vybrané aspekty
 • opakování gramatiky

Témata profesní:

 • opakování profesní slovní zásoby
 • překlad odborného textu (práce s internetem, slovníkem)
 • závěrečný test

Harmonogram jednotlivých seminářů

8:30 - 9:00 Registrace účastníků

9:00 - 10:30 Přednáška

10:30 - 10:45 Coffee break

10:45 - 12:15 Přednáška

12:15 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:15 Přednáška

14:15 - 14:30 Coffee break

14:30 - 15:00 Přednáška
Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví , Cla
Název      Cena     
Komplexní průvodce DPH – pro začínající
VOX   Praha   6 570 Kč 
7.7.
9.7.
2020
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající
VOX   Praha   2 690 Kč 
7.7.
2020
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající
VOX   Praha   2 690 Kč 
8.7.
2020
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
DPH v příkladech – workshop – pro začínající
VOX   Praha   2 690 Kč 
9.7.
2020
On-line vysílání: Aktuálně o změnách v personální a mzdové oblasti – pro vaši praxi
VOX   Praha   2 290 Kč 
9.7.
2020
On-line vysílání: Aktuálně o změnách v personální a mzdové oblasti – pro vaši praxi
VOX   u vašeho počítače   1 290 Kč 
9.7.
2020
Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním úřadem
VOX   Praha   2 790 Kč 
9.7.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
11.7.
29.8.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
11.7.
12.9.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
11.7.
26.9.
2020
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2020
VOX   Praha   2 190 Kč 
13.7.
2020
Finanční analýza firmy
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 100 Kč s DPH
13.7.
2020
Němčina pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - pokročilý
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
13.7.
17.7.
2020
Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů pro rok 2020
VOX   Praha   2 790 Kč 
14.7.
2020
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z
VOX   Praha   15 990 Kč 
14.7.
13.8.
2020
Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
14.7.
16.7.
2020
Specialista na účetnictví - 1. a 2. stupně
Verlag Dashöfer   Praha   43 451 Kč s DPH
14.7.
7.8.
2020
Specialista na účetnictví - 1. stupně
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
14.7.
17.7.
2020
Výklad účetnictví a příklady účetní II.
VOX   Praha   4 790 Kč 
14.7.
15.7.
2020
  Stránka 1 z 41   Další
20 z 807 termínů