Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů

Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů TSM http://www.tsmvyskov.cz/kurz-18453-majetek-v-atetn-praxi-ptm-spavkovch-organizac-a-jeho-inventarizace-vatetna-praktickch-ptm-klad
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  23.09.2019   
Místo: Ostrava (ostrava)
Cena s DPH: 1 850 Kč
Lektor: Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na zachycení dlouhodobého majetku v účetnictví příspěvkových organizaci a jeho inventarizaci. V první část bude zaměřena na základní účetní operace při pořizování, odepisování a vyřazování všech typů majetku. Druhá část bude věnována správným postupům při inventarizaci majetku podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Výklad bude zaměřen zejména na:
Vymezení hmotného a nehmotného majetku z pohledu zákona o účetnictví Správné ocenění majetku v účetnictví Metody odepisování podle ČÚS č. 708, sestavení odpisového plánu Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku jeho likvidace, škody, prodeje či předání jinému subjektu Přípravu na inventarizaci, sestavení plánu inventur, jmenování inventarizačních komisí Inventarizační činnosti a vyhotovení inventurních soupisů, zápisů a závěrů Zúčtování zjištěných rozdílů a sestavení inventarizační zprávy Rozdílům mezi fyzickou, dokladovou a zjednodušenou inventurou. Dopad transferů (dotací, příspěvků, grantů a darů) do účetních a daňových odpisů Seminář bude obsahovat i praktické příklady zaúčtování a výstupů z inventur.
Seminář je určen ekonomům a účetním příspěvkových organizací, odborným pracovníkům jejich zřizovatelů, jakož i další odborné veřejnosti.Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví
Název      Cena     
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
VOX   Praha   2 590 Kč 
23.9.
2019
Pohledávky – účetní a daňové problémy
VOX   Praha   2 490 Kč 
23.9.
2019
Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele v podnikatelské praxi
VOX   Praha   2 590 Kč 
23.9.
2019
Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 850 Kč s DPH
23.9.
2019
OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
23.9.
2019
IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 Leasingy
VOX   Praha   2 890 Kč 
24.9.
2019
Příklady účetní
VOX   Praha   4 290 Kč 
24.9.
25.9.
2019
ON-LINE KURZ: Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty
VOX   u vašeho počítače   1 650 Kč 
24.9.
2019
Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací • jak je správně spočítat, vyplatit a zaúčtovat
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
24.9.
2019
Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2019
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
24.9.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   7 990 Kč 
24.9.
22.10.
2019
Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019
TSM, spol. s r. o.     1 990 Kč s DPH
24.9.
2019
Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2019
VOX   Praha   2 090 Kč 
25.9.
2019
Bytová družstva v praxi – účetnictví
VOX   Praha   2 290 Kč 
25.9.
2019
MAJETEK ÚČETNĚ I DAŇOVĚ - podrobný výklad pro pokročilé
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
25.9.
2019
Nemocenské pojištění krok za krokem
VOX   Praha   2 590 Kč 
25.9.
2019
Účtování a zdanění společenství vlastníků jednotek
ANAG   České Budějovice   1 810 Kč 
25.9.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po změnách roku 2019
VOX   Praha   2 590 Kč 
26.9.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
26.9.
2019
9.1.
2020
Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2019 krok za krokem
VOX   Praha   2 290 Kč 
26.9.
2019
  Stránka 1 z 32   Další
20 z 626 termínů