Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Uplatňování DPH v konsignačních skladech
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
26.5.
2020
Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného majetku (on-line kurz)
VOX   u vašeho počítače   2 490 Kč 
27.5.
2020
Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2020
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
28.5.
2020
EET, DPH, Covid-19 a nařízení vlády • aneb, co se za poslední tři měsíce změnilo
ANAG   Praha   1 975 Kč 
28.5.
2020
Marketing a reklama - daňové a účetní minimum on-line
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
29.5.
2020
Vybrané interpretace Národní účetní rady – výklad a postřehy z praxe
VOX   Praha   2 490 Kč 
29.5.
2020
Online seminář: Účetní minimum pro asistentky
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
29.5.
2020
Pokladna • její vedení a další souvislosti s pokladní činností • aktuálně
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
29.5.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   8 990 Kč 
30.5.
18.7.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
30.5.
25.7.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   8 990 Kč 
30.5.
1.8.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
31.5.
19.7.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
31.5.
19.7.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   8 990 Kč 
31.5.
19.7.
2020
DPH pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   10 273 Kč s DPH
1.6.
2.6.
2020
Aplikace novely DPH 2020 do praxe • aktuální problémy v DPH
ANAG   Praha   2 058 Kč 
1.6.
2020
Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů
VOX   Praha   2 490 Kč 
1.6.
2020
Účetní a daňové dopady nouzového stavu a další aktuality očima daňové poradkyně
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
1.6.
2020
Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
VOX   Praha   2 090 Kč 
2.6.
2020
Účto, daně a rozpočty příspěvkových organizací v roce 2020
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
2.6.
2020
  Stránka 1 z 26   Další
20 z 519 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je zaměřen na zachycení dlouhodobého majetku v účetnictví příspěvkových organizaci a jeho inventarizaci. V první část bude zaměřena na základní účetní operace při pořizování, odepisování a vyřazování všech typů majetku. Druhá část bude věnována správným postupům při inventarizaci majetku podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Výklad bude zaměřen zejména na:
Vymezení hmotného a nehmotného majetku z pohledu zákona o účetnictví Správné ocenění majetku v účetnictví Metody odepisování podle ČÚS č. 708, sestavení odpisového plánu Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku jeho likvidace, škody, prodeje či předání jinému subjektu Přípravu na inventarizaci, sestavení plánu inventur, jmenování inventarizačních komisí Inventarizační činnosti a vyhotovení inventurních soupisů, zápisů a závěrů Zúčtování zjištěných rozdílů a sestavení inventarizační zprávy Rozdílům mezi fyzickou, dokladovou a zjednodušenou inventurou. Dopad transferů (dotací, příspěvků, grantů a darů) do účetních a daňových odpisů Seminář bude obsahovat i praktické příklady zaúčtování a výstupů z inventur.
Seminář je určen ekonomům a účetním příspěvkových organizací, odborným pracovníkům jejich zřizovatelů, jakož i další odborné veřejnosti.