Němčina pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - začátečník

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Název      Cena     
Němčina pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - mírně pokročilý
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
6.11.
4.12.
2019
Němčina pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - pokročilý
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
22.1.
19.2.
2020

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je tato akademie pro specialisty na cizí jazyk v ekonomické rovině. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.). Absolvování akademie umožní účastníkům pracovat s cizojazyčnými dokumenty a efektivně komunikovat cizím jazykem jak v psané, tak v mluvené podobě.
Pro koho je tato akademie určena

Kurz pro začátečníky je vhodný pro pracovníky, kteří se německy buď nikdy neučili, nebo znali pouze základy a časem je již zapomněli. Začíná se výslovností, proberou se základy gramatiky a slovní zásoby a učí se základní terminologie z účetní a daňové profese. Důraz je kladen především na pasivní porozumění textu, protože to je první a nezřídka nejčastější způsob využití cizího jazyka v účetní a daňové profesi: důležité je dobře porozumět dokumentu ze zahraničí pro jeho správné zpracování. Kurz je z důvodů efektivity i eliminace stresu z nedorozumění veden v českém jazyce.

Výhody této vícedenní akademie

Absolventi kurzu získají velmi efektivně v krátkém čase mnoho znalostí o cizím jazyce a rozvinou své jazykové dovednosti. Kromě samotného cizího jazyka se výrazně zlepší v porozumění a aktivním použití terminologie pro účetní a daňovou praxi, což je velmi žádaná kombinace. Absolventům se významně zlepší možnosti pracovního uplatnění, neboť zvládnou samostatně zpracovat jednodušší materiál v cizím jazyce (např. faktury, krátký email či jednoduchý dotaz od kolegy cizince). Po složení závěrečného testu, v němž je třeba dosáhnout výsledku 60 % bodů, získají účastníci certifikát Specialista na němčinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky – úroveň 1/3.

Nabízíme i navazující kurzy:

 • Specialista na němčinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky – mírně pokročilý
 • Specialista na němčinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky – pokročilý

Případně všechny tři úrovně s cenovým zvýhodněním cca 30 % Specialista na němčinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky – začátečník až pokročilý.

Obsah a časový harmonogram

25. září 2019 (středa)

Témata jazyková:

 • výslovnost a pravopis I
 • základní slovní zásoba 1/5
 • základy gramatiky: podstatná jména, zájmena

Témata profesní:

 • základní terminologie: účetnictví I
 • cizojazyčná faktura

2. října 2019 (středa)

Témata jazyková:

 • výslovnost a pravopis II
 • základní slovní zásoba 2/5
 • základy gramatiky: slovesa I, číslovky

Témata profesní:

 • základní terminologie: účetnictví II
 • obdržený email v cizím jazyce (jak využít překladač, slovník)

9. října 2019 (středa)

Témata jazyková:

 • základní slovní zásoba 3/5
 • základy gramatiky: slovesa II, přídavná jména, příslovce

Témata profesní:

 • základní terminologie: daně I
 • cizojazyčná smlouva: vyhledání důležité informace

16. října 2019 (středa)

Témata jazyková:

 • základní slovní zásoba 4/5
 • základy gramatiky: předložky, spojky

Témata profesní:

 • základní terminologie: daně II
 • cizojazyčná příloha v účetní závěrce (např. při spolupráci s auditory)

23. října 2019 (středa)

Témata jazyková:

 • základní slovní zásoba 5/5
 • základy gramatiky: slovosled
 • opakování gramatiky a základní slovní zásoby

Témata profesní:

 • opakování odborné slovní zásoby
 • téma dle potřeb účastníků, dotazy, praktické příklady a cvičení
 • závěrečný test

Harmonogram jednotlivých seminářů

8:30 - 9:00 Registrace účastníků

9:00 - 10:30 Přednáška

10:30 - 10:45 Coffee break

10:45 - 12:15 Přednáška

12:15 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:15 Přednáška

14:15 - 14:30 Coffee break

14:30 - 15:00 Přednáška