Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel v roce 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo

Název      Cena     
Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
30.11.
2020

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program:
Legislativní aktuality ke dni konání semináře:
   - Aktuální otázky: Sick days (placené pracovní volno ke zdravotním účelům + daňové souvislosti), prodloužení otcovské dovolené, vyšší rodičovský příspěvek, zrušení karenční doby, kontrola zaměstnavatele, odpovědnost vedoucího a personalisty za neplatnou výpověď, placené přestávky v práci nad zákoník práce, změny ve srážkách ze mzdy) + informace o připravované novele zákoníku práce 2020
Vznik pracovněprávního vztahu:
   - Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
   - Dohoda o příslibu zaměstnání
   - Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování preventivní péče
Změna a skončení pracovního poměru:
   - Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení)
   - Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru
Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců:
   - Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem
   - Dohoda mezi agenturou a uživatelem
   - Pokyn k práci pro zaměstnance
Pracovní doba a dovolená:
   - Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby
   - Konto pracovní doby, úprava pracovní doby
   - Určení nástupu dovolené, písemnosti ke krácení dovolené po novele ZP 2019
Písemnosti v oblasti mezd a platů – mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny
Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku – započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku, smluvní pokuta, promlčení nároků a jejich zánik, zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci, bezdůvodné obohacení
Úprava zaměstnaneckých výhod (benefitů) ve 2. pololetí 2019
Ostatní:
   - Dohoda o zvýšení kvalifikace
   - Dohoda o (hmotné) odpovědnosti
   - Dohoda o svěřených předmětech
   - Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem nového zákoníku práce
Vzory předpisů:
   - Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou)
   - Kolektivní smlouva
   - Pracovní řád
   - Organizační řád
   - Předpisy k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby, k používání vlastních vozidel k pracovním cestám, k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, k zařazení do platových tříd, ke zjišťování pravděpodobného výdělku, k hromadnému čerpání dovolené, k určování výše škody, k úpravě práce z domova, k poskytování odstupného, odchodného, zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovních pomůcek
   - Příklady vzorových smluv, dohod a písemností
   - Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků