Důchodové pojištění a ELDP v roce 2020 • přehled přijatých změn

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Důchodové pojištění a evidenční listy důchodového pojištění
ANAG   Praha   2 058 Kč 
30.10.
2020
Nemocenské pojištění a pojistné 2021 • Důchodové pojištění a ELDP 2021
ANAG   Praha   2 058 Kč 
25.11.
2020
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2021 a evidenční listy důchodového pojištění
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
9.12.
2020
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2021 a evidenční listy důchodového pojištění
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
15.12.
2020
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2021 a evidenční listy důchodového pojištění
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
20.1.
2021
EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ v roce 2021 - aktuality
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
8.2.
2021
EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ v roce 2021 - aktuality
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
22.2.
2021

7 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM.
 • přehled právních předpisů v oblasti důchodového pojištění

 • doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2020

 • druhy dávek důchodového pojištění

 • vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2019 včetně valorizace a od 1. 1. 2020

 • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem

 • vzorové příklady vedení ELDP


- rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění (zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu)


- vyloučené doby a omluvné důvody


- mateřská dovolená


- vojenské cvičení


- úmrtí zaměstnance


- zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod


- ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod • možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání nebo bez jeho pobírání

 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce

 • ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců

 • využívané tiskopisy

 • řešení situací v nichž se v praxi nejčastěji chybuje

 • program semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy

 • diskuze • odpovědi na dotazy