Účetní závěrka podnikatelských právnických osob 2019

Účetní závěrka podnikatelských právnických osob 2019 INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/ucetni-zaverka-podnikatelskych-pravnickych-osob-2019-1291
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  16.12.2019   
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/ucetni-zaverka-podnikatelskych-pravnickych-osob-2019-1291
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je zorientovat se v účetní závěrce právnických osob včetně aktuálních změn, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, audit, komunikace s FÚ. Specifika-závěrka podnikatelských seskupení, poboček českých firem v zahraničí. Správná inventarizace a její praktické provedení. Školení je určeno pro ekonomy, daňové poradce, auditory apod.

Program semináře:

 • Legislativní rámec, změny v důsledku novely ZU, převodový můstek, prováděcí vyhláška
 • Inventarizace, opravy chyb minulého účetního období
 • Odsouhlasení pohledávek a závazků k rozvážnému dni
 • Daňově neuznatelné výdaje, změna u členských příspěvků, pokyn D-22
 • Účetní a daňové odpisy HIM, optimalizace pomocí odepisování
 • Kursové přepočty k rozvážnému dni
 • Změny v tvorbě opravných položek
 • Rezervy a jejich daňový odpočet, změna Zákona o rezervách
 • Ocenění CP a podílů, změna u mikro ÚJ
 • Dohadné položky - nástroj pro daňovou optimalizaci
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Odložená daň
 • Cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení
 • Změny v oblasti dodanění závazku
 • Uplatnění odčitatelných položek od základu daně
 • Slevy na dani, výpočet slevy za ZPS
 • Výpočet daňové povinnosti a záloh na daň
 • Uplatňování ztrát z minulých let, zvýšení limitu daru
 • Odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik
 • Platný tiskopis DP, přílohy k DP
 • Zahrnutí zahraničních příjmů PO do DPPO
 • Kdo podléhá povinnému auditu účetní závěrky, kdo sestavuje zprávu o propojených osobách dle ZOK
 • Jak správně připravit ÚJ na audit ÚZ, Novela zákona o auditorech a mezinárodních standardů pro audit
 • Způsoby podání DP a způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky
 • Základní zásady daňového řízení - kontrola správce daně, Novela DŘ 2015
 • Příklady z praxe, odpovědi na dotazyKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
8.12.
2019
16.2.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
8.12.
2019
16.2.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
8.12.
2019
23.2.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
8.12.
2019
23.2.
2020
Daň z příjmu právnických osob v roce 2019 a 2020
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
9.12.
2019
DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
9.12.
2019
DPH v roce 2020 - novela
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 100 Kč s DPH
9.12.
2019
DPH změny v roce 2020 • aktuální problematika – vybrané okruhy uplatňování DPH
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
9.12.
2019
Elektronická evidence tržeb po novele 2019 • další vlny
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
9.12.
2019
Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
VOX   Praha   5 190 Kč 
9.12.
10.12.
2019
Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a novinky roku 2020
VOX   Praha   2 090 Kč 
9.12.
2019
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2020
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
9.12.
2019
Právo nejen pro ekonomy a účetní
VOX   Praha   2 490 Kč 
9.12.
2019
Účetní závěrka roku 2019 pro podnikatele
ANAG   Brno   1 727 Kč 
9.12.
2019
Změny v uplatňování DPH pro rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
9.12.
2019
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Intrastat
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Daň silniční, daň z nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
10.12.
2019
DPH změny v roce 2020 • aktuální problematika – vybrané okruhy uplatňování DPH
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
10.12.
2019
Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání
VOX   Praha   1 990 Kč 
10.12.
2019
  Stránka 1 z 49   Další
20 z 971 termínů