Archivnictví a spisová služba - jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Asistentky, sekretářky , Administrativa , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 400 Kč 
17.9.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
18.9.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
6.10.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
6.10.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
20.10.
2020
Spisová služba a archivnictví
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
3.11.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
6.11.
2020
Spisová a archivní služba pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Spisová a archivní služba pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
24.11.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 400 Kč 
26.11.
2020
Spisová služba a archivnictví
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
26.11.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
15.1.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
16.2.
2021

13 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je určen všem zaměstnancům veřejné správy, kteří mají na starosti jakoukoli agendu a hlavně pro ty, kteří zabezpečují chod podatelen a spisoven.
Základní charakteristika zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů a prováděcích vyhlášek č. 645/2004 Sb. a č. 259/2012 Sb., která byla změněna vyhláškou č. 283/2014 Sb., s platností od 1. 1. 2015: - spisová služba, její smysl a poslání, předmět spisové služby; - elektronická spisová služba, práce s digitálními daty v návaznosti na novelu zákona o archivnictví a spisové službě; - spisový řád jako vnitřní směrnice organizace.
Organizace práce s dokumenty ve státní správě: Příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, podací deník. Elektronické dokumenty a elektronické systémy spisové služby. Oběh, vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů. Spisový řád, co vše je jeho součástí.
Ukládání a vyřazování dokumentů: Funkce, způsoby a organizace ukládání a vyřazování dokumentů ve veřejné správě. Spisový a skartační plán, jeho tvorba a použití. Příruční registratura. Spisovna, kritéria pro vytvoření spisovny. Archivní kniha. Vyřazování dokumentů - skartační řízení. Skartační návrh, skartační seznamy. Správná likvidace dokumentů typu „S“.
Spisová rozluka.
Vedení spisové služby v mimořádných situacích.
Diskuse a dotazy: - diskuse, zodpovězení dotazů a řešení konkrétních situací účastníků semináře, - výklad bude provázen elektronickou projekční prezentací.