Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Trestní právo , Obce, města, magistráty, kraje

Obsah již proběhlého kurzu

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz.
Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek.

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel včetně dopravně psychologického vyšetření.

Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel.

Řidičské oprávnění - udělení, - rozšíření, - pozastavení, - pozbytí, - odnětí.

Řidičský průkaz.

Mezinárodní řidičský průkaz.

Řidičské průkazy vydané členskými státy.

Řidičské průkazy vydané cizími státy.

Poznatky a příklady z praxe jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.