Problematika zaměstnávání žen v souladu se zákoníkem práce

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Interní kontrolní systém - jak jej správně nastavit a účinně prosazovat
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
3.6.
2020
Nerovné zacházení a diskriminace a jak jim předcházet
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
3.6.
2020
Nový návod pro auditování s komentářem k použití - ISO 19011:2018  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   5 191 Kč s DPH
4.6.
2020
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
4.6.
2020
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
4.6.
2020
Správní řád nejen pro nové úředníky
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
4.6.
2020
Správní řád v praxi - příklady s judikaturou užitečnou nejen pro orgány životního prostředí - změny spojené s novým přestupkovým zákonem
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
4.6.
2020
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
4.6.
2020
Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými zakázkami
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
4.6.
2020
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
5.6.
2020
Obřady v působnosti měst a obcí
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
5.6.
2020
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
5.6.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
5.6.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
6.6.
11.7.
2020
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2020 • komplexní výklad
ANAG   Praha   2 058 Kč 
8.6.
2020
Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
8.6.
2020
Zaměstnávání cizinců v České republice • zákon o pobytu cizinců
ANAG   Hradec Králové   1 810 Kč 
8.6.
2020
Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
9.6.
2020
Návrh novely zákoníku práce z pohledu mzdové a personální oblasti
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
9.6.
2020
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
9.6.
2020
  Stránka 1 z 40   Další
20 z 790 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Obsahem semináře je řešení celkové koncepce zaměstnávání žen v pracovně právních vztazích.

Téma začíná problematikou vedení pracovních pohovorů se ženami  z pohledu diskriminačních otázek, pokračuje zdravotní způsobilostí zaměstnankyň při nástupu do zaměstnání, následně řešení otázek těhotenství a s tím spojených nároků zaměstnankyň, řešení zástupů za pracovnice na mateřské a rodičovské dovolené, řešení úpravy pracovní doby žen, prací zakázaných ženám, ukončování pracovních poměrů po návratu do MD a RD, čerpání dávek ošetřování člena rodiny, otcovská dovolená a dalších situací souvisejících se zaměstnáváním žen.

Program semináře:

 • diskriminace žen v pracovních vztazích obecně
 • tzv. „skleněný strop“
 • rovné podmínky v odměňování
 • povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání žen
 • nepřípustné otázky při pracovním pohovoru
 • těhotenství a nároky zaměstnankyň
 • zdravotní způsobilost žen ve vztahu k pracovní pozici
 • práce zakázané ženám
 • MD a RD – práva zaměstnankyň , povinnosti zaměstnavatele, řešení zástupů
 • ukončování pracovních poměrů v těhotenství, po MD, RD
 • čerpání neplaceného volna
 • otcovská dovolená
 • ošetřování člena rodiny
 • úprava pracovní doby zaměstnankyň
 • benefity cílené na zaměstnankyně