Efektivní asistentka - dvoudenní rozšířený kurs

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Manažerské dovednosti , Komunikační dovednosti , Prezentační dovednosti , Elektrotechnika, Energetika , Chemický průmysl , Bytová oblast, SVJ , BOZP

Název      Cena     
Asertivita
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Asertivní jednání v zaměstnání
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Bezpečnost informací pro majitele a jednatele menších a středních firem
ICT Pro   Praha   9 900 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Efektivní asistentka manažera
ICT Pro   Brno   6 500 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Effective Executive Speaking
ICT Pro   Praha   8 400 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám
ICT Pro   Brno   7 200 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Leadership II.
ICT Pro   Brno   7 500 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Leadership II.
ICT Pro   Praha   7 500 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Manažerské rozhodování a řešení problémů
ICT Pro   Brno   7 500 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Manažerské rozhodování a řešení problémů
ICT Pro   Praha   7 500 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Rozvoj prezentačních dovedností
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Strategie řešení konfliktů
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Strategie zvládání agresivních a manipulativních praktik
ICT Pro   Brno   6 900 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Strategie zvládání agresivních a manipulativních praktik
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Základy prezentace
ICT Pro   Praha   6 900 Kč 
22.8.
23.8.
2019
Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně
VOX   Olomouc   984 Kč 
23.8.
2019
Organizační kultura a její analýza
ICT Pro   Praha   3 800 Kč 
23.8.
2019
Storytelling a improvizace
ICT Pro   Brno   5 900 Kč 
23.8.
2019
Storytelling a improvizace
ICT Pro   Praha   5 900 Kč 
23.8.
2019
Strategický nákup
ICT Pro   Brno   5 400 Kč 
23.8.
2019
  Stránka 1 z 35   Další
20 z 682 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Na tomto semináři se naučíte řídit pracoviště, komunikovat, řešit konfliktní situace i samostatně pracovat a reprezentovat. Seminář je veden interaktivní formou pomocí modelových situací, případových studií a testů, které vedou k získání podnětů k osobnímu rozvoji.

Seminář je určen pro asistentky a asistenty, v nichž chtějí mít manažeři skutečně efektivní pracovní sílu. Rozšířený dvoudenní seminář dává více prostoru probrání všech témat dopodrobna, včetně většího množství praktických ukázek.

Zájemci o jednodenní variantu se mohou hlásit na seminář Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera.

Seminář určen pro:

asistentky, asistenty, sekretářky, office manažery, recepční

Co se na semináři naučíte:
 • organizovat vlastní práci a chod kanceláře
 • jednat, vyjednávat, zvládat konfliktní situace v osobním i telefonickém kontaktu
 • reprezentovat firmu
 • zvládat pracovní zátěž, stres
Obsah semináře:

Program prvního dne

 • Asistent/ka jako komunikační centrum
  • zásady efektivní komunikace
  • prevence konfliktních situací
  • zvládání konfliktních situací v osobním i telefonickém kontaktu
  • asertivní techniky komunikace
  • trénink, modelové situace z praxe posluchačů
 • Asistent/ka a organizace času
  • time management pro asistenty/asistentky
  • priority asistentské práce
  • trénink rozhodovacích postupů pro volbu priorit, aplikace na případy z praxe posluchačů
 • Prevence stresové zátěže při práci asistenta/ky
  • prevence vzniku extrémní stresové zátěže
  • operativní postupy pro zvládání stresu

Program druhého dne

 • Asistent/ka jako ředitel/ka kanceláře
  • organizace chodu celé kanceláře
  • komunikace uvnitř i vně firmy
 • Asistent/ka a role reprezentanta
  • společenská role asistentky
  • etiketa a firemní kultura
  • osobní image
  • efektivní sebeprezentací k reprezentativnosti
  • kritická místa při reprezentaci
  • jednání s klienty, dodavateli, přijímání partnerů
  • řešení situací dle přání posluchačů

Osobní rozvoj - v průběhu celého semináře

 • aplikace námětů do praxe
 • zpracování osobního plánu