Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace státu

Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace státu TSM http://www.tsmvyskov.cz/kurz-18312-satetnictv-pro-ptm-spavkovc-organizace-ztm-zenc-zemn-mi-samosprvnmi-celky-i-pro-ptm-spavkovc-organizace-sttu
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  26.09.2019   
Místo: Praha (praha)
Cena s DPH: 1 990 Kč
Lektor: Ing. Hana JURÁŇOVÁ
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Program semináře: Legislativa platná pro vedení účetnictví obecně, speciální legislativy pro vybrané účetní jednotky mezi něž příspěvkové organizace (dále jen „p.o.“) patří. Základní informace o ostatních právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro správné zachycení operací v účetních knihách, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR – zejména malá rozpočtová pravidla, zákon o obcích – ve vztahu zřizovatel a p.o., technická vyhláška, konsolidační vyhláška, zákon o rozpočtových pravidlech. Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů Opravy chyb, storna dokladů, archivace. Úloha inventarizace. Účetní knihy, hlavní kniha, obraty, účetní deník, syntetické účty, analytická evidence. Podrozvahová evidence – principy účtování. Směrná účetní osnova, obecně uznávané účetní zásady, specifické účetní souvztažnosti – ve vztahu k rozvažným účtům aktiv a pasiv i ve vztahu k výsledkovým účtům nákladů a výnosů. Zjednodušená forma vedení účetnictví – pro koho platí a jaké jsou výhody. Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů. Systém tvorby a čerpání peněžních fondů pro p. o., vztahy se zřizovatelem, metodika účtování vydaná MFČR, odpovědi MFČR na dotazy k účtování odvodů zřizovateli, právní úprava tvorby fondů u příspěvkových organizací státu. Formy nabývání majetku příspěvkovou organizací – vlastnictví, svěření do správy, výpůjčka, nájmy – výklady MFČR. Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do fondu investic u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence. Základy účtování o transferech, dohadných položkách a časovém rozlišení. Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka Závěrkové operace, stručně základní zásady výpočtu daně z příjmů právnických osob pro p.o., silniční daň Příklady základních účetních záznamů, příklady účtování. Kontrolní prvky v účetních knihách.Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   8 990 Kč 
22.9.
24.11.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   7 990 Kč 
22.9.
24.11.
2019
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   11 990 Kč 
22.9.
24.11.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   7 990 Kč 
22.9.
10.11.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 13 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
22.9.
24.11.
2019
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
VOX   Praha   2 590 Kč 
23.9.
2019
Účetnictví pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   10 273 Kč s DPH
23.9.
24.9.
2019
Pohledávky – účetní a daňové problémy
VOX   Praha   2 490 Kč 
23.9.
2019
Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele v podnikatelské praxi
VOX   Praha   2 590 Kč 
23.9.
2019
Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 850 Kč s DPH
23.9.
2019
OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
23.9.
2019
IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 Leasingy
VOX   Praha   2 890 Kč 
24.9.
2019
Příklady účetní
VOX   Praha   4 290 Kč 
24.9.
25.9.
2019
ON-LINE KURZ: Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty
VOX   u vašeho počítače   1 650 Kč 
24.9.
2019
Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací • jak je správně spočítat, vyplatit a zaúčtovat
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
24.9.
2019
Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2019
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
24.9.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   7 990 Kč 
24.9.
22.10.
2019
Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019
TSM, spol. s r. o.     1 990 Kč s DPH
24.9.
2019
Fakturace od A do Z v praxi roku 2018
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2019
VOX   Praha   2 090 Kč 
25.9.
2019
  Stránka 1 z 32   Další
20 z 626 termínů