Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
15.6.
2020
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
22.6.
2020
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
29.6.
2020
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020
VOX   Praha   2 390 Kč 
16.7.
2020
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
VOX   Praha   1 890 Kč 
19.8.
2020
IFRS v praxi - dvoudenní
Verlag Dashöfer   Praha   12 088 Kč s DPH
25.8.
26.8.
2020
Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech
VOX   Praha   4 890 Kč 
26.8.
27.8.
2020
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
26.8.
2020
DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky od A až do Z - 2denní
STUDIO W   Praha   9 075 Kč s DPH
27.8.
28.8.
2020
Výklad účetnictví a příklady účetní I.
VOX   Praha   4 790 Kč 
22.9.
23.9.
2020
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po změnách roku 2020
VOX   Praha   2 590 Kč 
23.9.
2020
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
29.9.
2020
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   7 139 Kč s DPH
29.9.
12.11.
2020
DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
13.10.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
19.10.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
21.10.
2020
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
27.10.
2020
Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
5.11.
2020
Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020
VOX   Praha   2 390 Kč 
6.11.
2020
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 23 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: všechny pracovníky účtáren, ekonomy, techniky, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními. • Po celou dobu semináře Vám budou k dispozici oba lektoři.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • daňový pohled


 • současná platná legislativa

 • přehled hmotného majetku dle jednotlivých kategorií

 • pořízení hmotného majetku

 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • stanovení vstupní ceny pro účely odpisování • jednotlivé způsoby odpisování • možnosti přerušení odpisování

 • technické zhodnocení hmotného majetku a jeho odpisování

 • právo stavby

 • drobný hmotný majetek a jeho uplatnění do daňových výdajů

 • daňové odpisy u neziskových organizací

 • vliv dotací a darů na stanovení vstupní ceny

 • hmotný majetek ve spoluvlastnictví • způsoby vyřazení hmotného majetku • kategorie nehmotného majetku • způsoby odpisování nehmotného majetku • technické zhodnocení nehmotného majetku

 • změny v novele zákona o daních z příjmů týkající se hmotného a nehmotného majetku


 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • účetní pohled


 • právní úprava dlouhodobého majetku

 • dlouhodobý hmotný majetek • dlouhodobý nehmotný majetek

 • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 • pořízení dlouhodobého majetku • ocenění dlouhodobého majetku

 • opravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku • odpisování dlouhodobého majetku (odpisový plán, účetní odpisy)

 • opravná položka k dlouhodobému majetku • vyřazení dlouhodobého majetku

 • směna majetku • zbytková zůstatková cena

 • interpretace Národní účetní rady

 • odložená daň

 • základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku

 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku • způsoby ocenění majetku u účetní jednotky • vstupní cena majetku

 • dotace

 • vklad majetku do obchodních společností

 • zařazení majetku do odpisových skupin • odpisy dlouhodobého hmotného majetku

 • majetek pořízený formou finančního leasingu, postoupení finančního leasingu, předčasné ukončení finančního leasingu

 • leasingové podmínky • délka pronájmu

 • odpisy dlouhodobého nehmotného majetku • délka odpisování dlouhodobého nehmotného majetku

 • drobný nehmotný a hmotný majetek

 • inventarizace majetku

 • účtování dlouhodobého majetku z pohledu zákona o účetnictví a účetních předpisů

 • diskuze • odpovědi na dotazy