Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2019/2020 - celní předpisy, DPH, vykazování Intrastatu, apod.

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Cla

Název      Cena     
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
2.10.
2020
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
7.10.
2020
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
9.10.
2020
Účetní a daňové doklady - fakturace 2020
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
12.10.
2020
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
14.10.
2020
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
21.10.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Specialista na s. r. o.
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
3.11.
18.11.
2020
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
4.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
6.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
11.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
13.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
25.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
27.11.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
2.12.
2020
Cestovní náhrady
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
7.12.
2020
Účetní a daňové doklady - fakturace 2020
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
10.12.
2020
Celní řízení - změny pro rok 2020
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
21.1.
2021
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
26.1.
2021
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 27 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Pracovní seminář ke změnám v zahraničním obchodě z pohledu:
uplatňování DPH aplikace celních předpisů vykazování INTRASTATu, a další případné změny, které se v roce 2019 dotknou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami Seminář je určen subjektům obchodujícím s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celním deklarantům a ostatním osobám, které chtějí získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce 2019.
POZOR: V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která v roce 2019 doznají změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky.
Program semináře:
1. Změny v uplatňování DPH
2. Změny v pravidlech vykazování údajů pro INTRASTAT
3. Změny v celních předpisech
4. Změny v celním sazebníku
5. Rekapitulace některých problematických aspektů uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu (dovoz, vývoz apod.)
6. Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.
Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.