Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   8 990 Kč 
22.9.
24.11.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   7 990 Kč 
22.9.
24.11.
2019
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   11 990 Kč 
22.9.
24.11.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
22.9.
8.12.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   10 990 Kč 
22.9.
8.12.
2019
ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
23.9.
2019
Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
24.9.
2019
Alergeny v potravinovém průmyslu
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
24.9.
2019
Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.9.
2019
Veřejné zakázky pro mírně pokročilé
Verlag Dashöfer   Praha   4 102 Kč s DPH
25.9.
2019
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
25.9.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
26.9.
2019
9.1.
2020
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.9.
2019
Sousedská práva a nezbytná cesta v praxi a v judikatuře NS
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
26.9.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   9 990 Kč 
26.9.
2019
30.1.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   7 990 Kč 
28.9.
30.11.
2019
Reforma financování škol
Verlag Dashöfer   Plzeň   3 618 Kč s DPH
28.9.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   9 990 Kč 
28.9.
14.12.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   7 990 Kč 
29.9.
1.12.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
29.9.
15.12.
2019
  Stránka 1 z 16   Další
20 z 306 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program 1. dne – pondělí 23. září 2019

9.00 – 15.00 hodin

APLIKACE MIKROEKONOMICKÝCH KONCEPCÍ V PODNIKOVÉ PRAXI.
   - Nákupní marketing, řízení zásob, logistika.
   - Výroba: pojem, plánování, výrobní kapacita, produktivita.
   - Investiční činnost podniku, hodnocení efektivnosti.
MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ.
   - Výkonnost podniku, pojem, metody, ukazatele.
CORPORATE GOVERNANCE, PLÁNOVÁNÍ, VIZE, STRATEGIE.
   - Řízení rizik, kvalita (ISO, řízení kvality).
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, ANALÝZY PŘÍČIN, MOŽNÉ POSTUPY.

Přednáší:

Ing. Vratislav KULHÁNEK, Dr.Hc. - Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady


Program 1. dne – pondělí 23. září 2019

15.15 – 17.00 hodin

FUNGOVÁNÍ FINANČNÍCH TRHŮ.
   - Investiční nástroje a finanční trhy, obchodní systém, převodní místo, vypořádací systém, centrální depozitář a evidence investičních nástrojů.
   - Garanční fond obchodníků s cennými papíry a postup při výplatě náhrad, zákaznický majetek.
   - Specifika majetkové podstaty finančních institucí, kryté dluhopisy, hypoteční zástavní listy, kryté bloky, hybridní nástroje.
   - Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání.

Přednáší:

Mgr. Ing. Jan SVITÁK - advokát, lektor VŠFS, Praha


Program 2. dne – úterý 24. září 2019

9.00 – 15.00 hodin

ČINNOSTI BANKY, ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY BANKY, PRAVIDLA PRO OBCHODY BANKY. Postup ČNB po odnětí licence banky, likvidace banky.
GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU, FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ.
• ZÁKON O OZDRAVNÝCH POSTUPECH A ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU.

• Úpadek banky a družstevní záložny po odnětí licence. Úpadek obchodníka s cennými papíry, úpadek pojišťovny.
DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA (orgány, úvěrová komise, poradní výbory), kapitál, stanovy záložny, zvláštní pravidla pro družstevní záložny. Práva a povinnosti člena družstevní záložny. Odnětí povolení, zrušení a likvidace družstevní záložny.

Přednáší:

JUDr. René KURKA - vedoucí referátu, odbor sankčních řízení ČNB


Program 3. dne – středa 25. září 2019

9.00 – 16.00 hodin

ÚČETNÍ PRINCIPY, METODY A POSTUPY: Dlouhodobá nefinanční aktiva, zásoby, finanční aktiva a finanční závazky, rezervy, vlastní kapitál, struktura účetní závěrky.
ZOBRAZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU: čistá aktiva a vlastní kapitál (majetková a kapitálová struktura podniku).
ZOBRAZENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření.
ZOBRAZENÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ PODNIKU.
FINANČNÍ ANALÝZA.
MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: klasifikace nákladů, informační nástroje pro řízení po linii výkonů (kalkulace), rozpočetnictví a plánování, informace pro řízení po linii odpovědnosti.

Přednáší:

Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. - katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha