Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti a příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019

Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti a příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019 Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/aktuality-pro-platce-dane-ze-zavisle-cinnosti-a-priprava-na-rocni-zuctovani-zaloh-a-danoveho-zvyhodneni-za-rok-2019/pS60.15731/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  20.11.2019   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Místo: Karlovy Vary (karlovy-vary)
Cena bez DPH: 1 893 Kč https://www.anag.cz/aktuality-pro-platce-dane-ze-zavisle-cinnosti-a-priprava-na-rocni-zuctovani-zaloh-a-danoveho-zvyhodneni-za-rok-2019/pS60.15731/
Popis ceny: 2290.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: ŠMÍDOVÁ Jana

Popis kurzu

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software


Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti ve zdaňovacím období 2019, povinnostmi plátců daně (zaměstnavatelů) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanců) za rok 2019 a pro rok 2020. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani a předat veškeré informace k tiskopisům – zejména tam, kde se opakuje chybovost a připomenout výklad k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, a to zejména ve vztahu k dodatečnému podpisu prohlášení k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů, dále - jaké tiskopisy použít. Součástí semináře je i příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019. Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.


Program semináře:


Aktuality a tiskopisy
  • nejdůležitější změny (včetně zákonných úprav) ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce (pro rok) 2019, které následně mohou ovlivnit i roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019 - povinné zahraniční pojistné u § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů (výklad KVKDP, jak doložit a jak postupovat v případě pozdě předloženého dokladu prokazujícího účast na zahraničním povinném pojistném), změna u výše superhrubé mzdy od července 2019 a jak po konci roku, komplexní výklad daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob u příjmů ze závislé činnosti - § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů včetně oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí z pohledu závislé činnosti (§ 38da zákona o daních z příjmů – oznámení i o příjmech ze závislé činnosti, které jsou od daně osvobozené (limit) a promítnutí těchto příjmů do Přílohy č. 2 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti), dále základní principy – kdy zdanit zálohou na daň a kdy použít daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob a jak příp. tuto daň aplikovat do celoročního základu daně (včetně výše zmíněného příkladu na dodatečný podpis prohlášení k dani)  • další aktuality a výklady – příspěvky KVKDP v roce 2019, mzdový list a příjmy od daně osvobozené, základní principy pro příjem od daně osvobozený (kdy § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů a kdy naturální mzda, lze aplikovat jako příjem osvobozený příspěvek na solné jeskyně a sauny (a co masáže bez registrace)? • dle časových možností další výklady  • komplexní výklad tiskopisů (včetně lhůt) pro plátce daně ze závislé činnosti (včetně opakujících se chyb ve vyúčtování a potvrzení + opravy na dani), zejména Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 26) včetně tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a jejich elektronizace, jaké tiskopisy použít v papírové podobě?Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019
  • opakování základních principů pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, včetně povinností plátců daně s tím spojených a zákonné lhůty jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka a to včetně rozhodných částek (min. mzda, průměrná mzda) – dopady do zdanění po konci roku 2019


  • kdy musí zaměstnanec vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (např. zrušené produkty III. pilíře, neučiněné prohlášení k dani a příjem zdaněn zálohou na daň, příjmy z příležitostných činností, zdanění majetkového prospěchu plynoucímu zaměstnanci z realizace opčního práva atd.) – co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání

  • předepsané doklady nejenom pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 38l zákona o daních z příjmů, elektronické doklady ve mzdové účtárně a způsob archivace, elektronicky vydaná a podepsaná potvrzení o zdanitelných příjmech, předepsané doklady předkládané u zaměstnavatele a GDPR


Diskuze a odpovědi na dotazy


Program semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.


 
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Koučování v práci se zaměstnanci
ICT Pro   Brno   3 600 Kč 
12.11.
2019
Koučování v práci se zaměstnanci
ICT Pro   Praha   3 600 Kč 
12.11.
2019
Mzdové aktuality • návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 • ochrana osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů
ANAG   Brno   1 727 Kč 
13.11.
2019
POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ a doby odpočinku při práci
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
13.11.
2019
Propouštění zaměstnanců z hlediska personalistiky a HR marketingu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
13.11.
2019
VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb praktické právní minimum pro personalisty
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 990 Kč s DPH
13.11.
2019
Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
13.11.
2019
Zákoník práce v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
13.11.
2019
Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců
ICT Pro   Brno   7 100 Kč 
14.11.
15.11.
2019
Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců
ICT Pro   Brno   7 100 Kč 
14.11.
15.11.
2019
Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců
ICT Pro   Praha   7 100 Kč 
14.11.
15.11.
2019
Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností
ICT Pro   Brno   6 300 Kč 
14.11.
15.11.
2019
eNeschopenka • nemocenské pojištění 2020 • důchodové pojištění 2020
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
14.11.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
14.11.
2019
GENERACE X A Y - zvládání změny na trhu práce
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
14.11.
2019
Mzdové aktuality • návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020 • ochrana osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů
ANAG   Praha   2 140 Kč 
14.11.
2019
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání • v souvislostech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
14.11.
2019
Psychodiagnostika v personalistice
ICT Pro   Brno   6 300 Kč 
14.11.
15.11.
2019
Roční zúčtování daňových záloh na daň za rok 2019 • změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti v roce 2020
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
14.11.
2019
Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   2 100 Kč s DPH
14.11.
2019
  Stránka 1 z 33   Další
20 z 655 termínů