Hospodaření, účetnictví a daně společenství vlastníků jednotek včetně připravovaných změn • aktuální stav ke dni konání semináře

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Rozpočet ve společenství vlastníků a jeho návaznost na účetnictví a vyúčtování v SVJ
VOX   Praha   2 090 Kč 
17.9.
2020
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
23.9.
2020
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
30.9.
2020
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
7.10.
2020
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
14.10.
2020
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
21.10.
2020
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
2.12.
2020

7 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: účetní společenství vlastníků jednotek (SVJ), členy výborů SVJ a všechny, kteří se zabývají danou problematikouCíl: seznámení se zásadami správného hospodaření, vedením účetnictví a daňovou problematikou ve společenství vlastníků jednotek.Program semináře: • Účetnictví společenství vlastníků

 • Společenství vlastníků jako účetní jednotka

 • náklady a výnosy • příjmy a výdaje společenství vlastníků • pojistné plnění z majetkového pojištění

 • účtování příspěvků na správu domu a pozemku a záloh a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů v domě s byty

 • účetní závěrka společenství vlastníků

 • účetnictví společenství vlastníků a bytového družstva v jednom domě


 • Hospodaření společenství vlastníků

 • účel a majetek společenství vlastníků

 • náležitosti stanov a působnost orgánů ve vztahu k hospodaření

 • rozhodování o příspěvcích na správu domu a pozemku a poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

 • odměňování orgánů společenství vlastníků • pojištění odpovědnosti členů volených orgánů

 • vymáhání plnění povinností a závazků


 • Daně ve společenství vlastníků

 • registrace k daním poplatníka daně z příjmů právnických osob a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

 • daň z příjmů právnických osob a daňové přiznání k dani z příjmů

 • diskuze • odpovědi na dotazy