Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
17.9.
2020
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
22.9.
2020

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je vykazovat hotovost a ceniny bez schodků a přebytků.
Seminář je určen všem, kteří pracují s hotovostí a ceninami.
Obsah semináře:
Vybraná ustanovení vztahující se k vedení pokladní hotovosti a cenin. Sestavení vnitřní směrnice pro vedení pokladní hotovosti a cenin Odpovědnost pokladních – dohoda o odpovědnosti Povinnost vedení pokladní knihy a evidence cenin – vzory knih Inventarizace pokladní hotovosti a cenin s vazbou na zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. – vzor inventurního soupisu Zákonné omezení výše hotovostních plateb Poskytování záloh a jejich vyúčtování – zálohy jednorázové, stálé a zálohy na pracovní cesty Vedení pokladní hotovosti v cizích měnách vč. způsobů oceňování Postup při přijímání šeků a úhrad prostřednictvím platebních karet Náležitosti pokladních dokladů EET v praxi Výklad semináře bude probíhat s vazbou na příklady z praxe.