Normování lidské práce

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Strojírenství

Název      Cena     
Výpočtové modelování pro pokročilé Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
3.9.
2020
Inovace v BOZP
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
16.9.
2020
Alergeny v potravinovém průmyslu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
22.9.
2020
Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
24.9.
2020
Bioprodukce a biopotraviny Osvědčování, označování a další legislativa
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
6.10.
2020
Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace Aneb jak na sociálních sítích zviditelnit charitu a sponzoring.
Verlag Dashöfer   Praha   3 618 Kč s DPH
6.10.
2020
Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
6.10.
2020
Poka Yoke - Jak eliminovat chyby pracovníků?
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
7.10.
2020
KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
8.10.
2020
Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
8.10.
2020
FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
20.10.
2020
Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením II
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
29.10.
2020
Nový návod pro auditování s komentářem k použití - ISO 19011:2018
Verlag Dashöfer   Praha   5 191 Kč s DPH
10.11.
2020
Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení
Verlag Dashöfer   Brno   5 433 Kč s DPH
10.11.
2020
Výroba a certifikace vyrobených strojních zařízení pro vlastní potřebu
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
12.11.
2020
Výpočtové modelování pro pokročilé 2 Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
19.11.
2020
Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením III
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
26.11.
2020
Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)
Verlag Dashöfer   Praha   5 191 Kč s DPH
2.12.
2020
Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100
Verlag Dashöfer   Praha   6 643 Kč s DPH
8.12.
2020

19 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cíl semináře: Získat základní informace o principech analýzy a měření práce (přímé a nepřímé metody). Naučit se používat pro jednotlivé typy operací vhodné metody měření a normování. Ukázat metodiku pro stanovení norem – REFA a MTM. Reálná aplikace metod na vybrané reálné operace. Ukázka videoanalýzy. Naučit se využívat metod normování k úsporám času, financí a ke zlepšování.
Obsah: Co je analýza a měření práce? Přístupy k analýze a měření práce. Co je analýza a měření práce, proč analyzovat a měřit práci, studium práce, zkoumané oblasti činností atd. Metody analýzy práce. Jak postupovat při analýze práce, metody pro analýzu práce, 8 druhů plýtvání ve výrobě. Metody měření práce. Přístupy k měření práce, vhodné metody k měření spotřeby času, důvody k měření času práce. Metoda MTM, její druhy a aplikace. Co je MTM, postup při tvorbě modelu, produktivní x neproduktivní časy, druhy MTM a jejich použití. Tvorba a stanovování výkonových norem. Co jsou časové normy, složení normy času, přirážky norem. Videoanalýza a praktická aplikace vybraných metod měření práce. Využití metod normování pro zlepšování a finanční úspory. Diskuse, dotazy.