Jak se vyhnout chybám v pracovněprávních písemnostech, aktuálně z pracovního práva

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika

Název      Cena     
Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové směrnice)
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
27.5.
2020
Aktuální personální problematika v souvislosti s COVID 19
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
27.5.
2020
Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do ČR a do zahraničí z pohledu pojištění a zdanění nejen v době COVID 19 pandemie
ANAG   Praha   2 140 Kč 
27.5.
2020
Školení Plýtvání
INOVACE DO FIREM   Hradec Králové   4 000 Kč 
28.5.
2020
Aktuální personální problematika v souvislosti s COVID 19
ANAG   Brno   1 727 Kč 
28.5.
2020
Agilní HR
ICT Pro   Praha   8 200 Kč 
28.5.
2020
Agilní HR
ICT Pro   Brno   8 200 Kč 
28.5.
2020
Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové směrnice)
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
28.5.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   11 990 Kč 
30.5.
1.8.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   11 990 Kč 
30.5.
8.8.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   8 990 Kč 
30.5.
18.7.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
31.5.
19.7.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
31.5.
19.7.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   8 990 Kč 
31.5.
19.7.
2020
Pracovnělékařské služby, včetně lékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
VOX   Praha   2 590 Kč 
2.6.
2020
Zaměstnávání cizinců v České republice • zákon o pobytu cizinců
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
3.6.
2020
Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) – aktuální otázky, praktická doporučení
VOX   Praha   2 490 Kč 
3.6.
2020
SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
3.6.
2020
Aktuální právní úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
4.6.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
6.6.
11.7.
2020
  Stránka 1 z 11   Další
20 z 213 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář bude zaměřen především na praktické řešení chyb v souvislosti se zpracováním různých pracovněprávních písemností.
Účastníci budou na konkrétních formulacích vedeni k tomu, aby si uvědomili nedostatky a úskalí spojená s tvorbou příslušných dokumentů. Vedle toho budou seznámeni s posledními přijatými i připravovanými změnami pracovněprávních předpisů.
Tématická náplň:
? Co je pracovněprávní písemnost – dělení podle významu (kdy právní jednání a kdy ne) a formy (písemná x elektronická).
? Forma písemností – kdy a jaká je předepsána, nedostatek formy a důsledky z toho vyplývající.
? Kdo za zaměstnavatele písemnost podepisuje – zastupování zaměstnavatele v jednotlivých případech, případy podepisování „sám se sebou“.
? Doručování písemností – podle jakých pravidel, formy doručení, důsledky vadného doručení, apod.
? Rozbor vybraných pracovněprávních dokumentů – co v pracovní smlouvě ano a co určitě ne, povinné a možné náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jak správně nazvat změnu obsahu pracovní smlouvy, co musí obsahovat vytýkací dopis nebo výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, základní struktura výpovědi, na co nezapomenout v rozvrhu směn, jak nařídit práci přesčas, dohoda o mzdě vs. mzdový výměr, jak formulovat dohodu o srážkách, co by měla obsahovat tzv. dovolenka, má nějaké náležitosti tzv. propustka?, musí být v dohodě o odpovědnosti výčet svěřených hodnot? atd.
? Aktuální judikatura (nejen) Nejvyššího soudu v pracovněprávní oblasti.
? Vyjádření ústředních státních orgánů a aktuální výkladová stanoviska AKV.
? Přehled změn, které se v pracovněprávní oblasti staly nebo se připravují (základní informace podle stavu legislativy).
? Diskuse, dotazy.
? Aktuality ke dni konání semináře.