Fond kulturních a sociálních potřeb • sociální fondy • tvorba a použití

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Fond kulturních a sociálních potřeb • sociální fondy • tvorba a použití
ANAG   Praha   1 975 Kč 
18.10.
2019
FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020
TSM, spol. s r. o.     1 850 Kč s DPH
25.10.
2019
FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 850 Kč s DPH
8.11.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
14.11.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb • sociální fondy • tvorba a použití
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
15.11.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
21.11.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
22.11.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč s DPH
28.11.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
29.11.
2019
FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019/2020
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 850 Kč s DPH
6.12.
2019
FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY v roce 2020 - aktuální stav a novinky
STUDIO W   Praha   3 146 Kč s DPH
20.2.
2020

11 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: příspěvkové organizace územně samosprávných celků, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, územně samosprávné celky (obce, města), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, i podnikatelské subjekty a neziskové organizace


Cíl: cílem semináře je objasnit aktuální otázky tvorby, použití a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb, resp. i sociálním fondem, v návaznosti na platnou legislativu. Seminář informuje o vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a aktuálních změnách.


Program semináře: • fond kulturních a sociálních potřeb • sociální fondy

 • informace o fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálním fondu • rozdíl mezi těmito fondy • základní právní předpisy

 • tvorba • základní dokumenty • čerpání fondu

 • hospodaření s fondy

 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., • související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy • aktuální informace o změnách souvisejících právních předpisů

 • hospodaření s fondy • vazby na změny zákonů

 • tvorba fondu • zásady použití prostředků fondu • rozpočet

 • jednotlivá plnění z fondu (§ 4 – 14)

 • možnosti čerpání příspěvku: penzijní připojištění • doplňkové důchodové spoření a pojistné na soukromé životní pojištění

 • půjčky z fondu • sociální půjčky a výpomoci

 • dary

 • příspěvky na rekreaci • vitaminy • očkování

 • stravování

 • spolupráce s odborovými organizacemi

 • upozornění na případy, kdy prostředky z fondů čerpat nelze

 • praktické příklady z praxe

 • diskuze • odpovědi na dotazy