Cestovní náhrady 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska po změně zákona o korporacích
ANAG   Praha   2 058 Kč 
10.6.
2020
Cestovní náhrady v roce 2020
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
17.6.
2020
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
VOX   Praha   2 390 Kč 
18.6.
2020
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2020
VOX   Praha   2 190 Kč 
13.7.
2020
Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty tuzemské a zahraniční v roce 2020?
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
18.8.
2020
Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost, pojistné na sociální zabezpečení, cestovní náhrady…)
VOX   Praha   5 260 Kč 
26.8.
28.8.
2020
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
VOX   Praha   1 890 Kč 
28.8.
2020
CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
30.11.
2020
Novinky v daňové legislativě roku 2020/2021 a informace k daňovému přiznání fyzických osob za rok 2020
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
7.12.
2020
CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
25.1.
2021

10 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

• obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (pravidelné pracoviště, místo výkonu práce, zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u státních organizací a u ostatních zaměstnavatelů), • poskytované náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o daních z příjmů a pojistné zákony (pohled zaměstnance i zaměstnavatele), • jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách (změna sazeb, dokládání spotřeby při použití vlastního automobilu, silniční daň, praktické výpočty, jízdné v případě přerušení pracovní cesty nebo při návštěvě rodinného příslušníka), • stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách (změněné sazby, aplikace kursů včetně souvisejícího účtování, pravidla pro krácení stravného, postup při zajištění bezplatného stravování, kapesné), • další možnosti cestovních náhrad (za ubytování, vedlejší výdaje, při dočasném přidělení, přemístění či přijetí zaměstnance do zaměstnání, práce v zahraničí), • speciální postupy při poskytování cestovních náhrad (přerušení pracovní cesty, paušalizace náhrad a jiné), • související daňová problematika (cestovní náhrady x silniční daň), • aplikace cestovních náhrad u podnikající fyzické osoby, • nové sazby cestovních náhrad v roce 2020 a případné změny v návaznosti na vývoj legislativy.