ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Mzdové účetnictví pro personalisty
VOX   Praha   3 990 Kč 
18.8.
19.8.
2020
Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech • včetně řešení s důrazem na změny v DPH v důsledku novely 2020 a 2021
ANAG   Karlovy Vary   1 810 Kč 
8.9.
2020
Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech • včetně řešení s důrazem na změny v DPH v důsledku novely 2020 a 2021
ANAG   Praha   2 058 Kč 
14.9.
2020
Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech • včetně řešení s důrazem na změny v DPH v důsledku novely 2020 a 2021
ANAG   České Budějovice   1 810 Kč 
15.9.
2020
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
17.9.
2020
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
22.9.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
19.10.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
21.10.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
10.11.
2020
Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně
VOX   Praha   2 690 Kč 
12.11.
2020
Daň z příjmu právnických osob - vybrané tematické okruhy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
13.11.
2020
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
20.11.
2020
Daň z příjmu právnických osob v roce 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
20.11.
2020
Daň z příjmů právnických osob
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
23.11.
2020
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
23.11.
2020
Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
24.11.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
26.11.
2020
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 - výklad a souvislý příklad
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
30.11.
2020
ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2021
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
30.11.
2020
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 40 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2019 a návrh změn pro rok 2020
Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)
Obsah:
Novela zákona o DPH účinná od 1. 4. 2019
* Problematika věcného břemene – nově nájem, věcné břemeno poskytované na dlouhodobé bázi, datum uskutečnění u zdanitelného plnění nebo osvobozeného bez nároku na odpočet daně
* Úprava definice ekonomické činnosti, jednatelé společností
* Identifikované osoby – celkový přehled, úpravy
* Stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci – vazba na nařízení 282/2011
* Stanovení místa plnění u poskytovatelů digitálních služeb – od 1. 1. 2019, vystavování daňových dokladů
* Pořízení zboží z jiného členského státu – upřesnění definice, stanovení místa plnění, varianty řešení
* Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD
* Povinnost přiznat daň při přijetí úplaty – informace GFŘ, vazba na poukazy
* Zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi, případy, kdy se nepoužije
* Úprava data uskutečnění zd. plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha)
* Daňové doklady – nová povinnost doručování DD, změny u souhrnného DD
* Stanovení základu daně
* Nový výpočet daně z ceny včetně daně (zálohy)
* Změny při opravě základu daně, nově uvádění v přiznání při snížení ZD, opravný daňový doklad
* Možnost provedení opravy ZD u nedobytných pohledávek, výše opravy, opravné DD, oprava odpočtu daně u dlužníka
* Dodání nemovité věci – lhůty
* Úprava nájmu nemovité věci – výjimky, kdy nebude možné využít nájem jako zdanitelné plnění
* Poskytnutí ubytovacích služeb
* Významná oprava nemovité věci – definice, úprava odpočtu daně při prodeji nemovité věci
* Upřesnění výpočtu daně v poměrné výši
* Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací
* Nově snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace u drobného majetku
* Režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“, režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí zdanitelného plnění pro obce, plošný režim přenesení daňové povinnosti
* Nová pokuta u kontrolního hlášení až 500 000 Kč
* Změny v případě nesprávného uvedení daně za jiné zdaňovací období
* Změna sazeb daně u hromadné přepravy osob
Změny v roce 2020
* Změna sazby daně u tepla a chladu z 15 % na 10 % – výpočet při zúčtování záloh
* Dodání zboží s povinností odkupu – náležitosti smlouvy
* Změny sazeb daně u dodání pitné vody (vodné), stočné, točené pivo, kadeřnické služby, opravy obuvi, opravy kožených výrobků – na 10 %
Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020
JUDr. Svatopluk Galočík (13.30 – 17 h.)
Obsah:
* Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů
* Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11
* Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
* Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16
* Pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4
* Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3
* Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
* Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a § 97a
* Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně
* Finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d
* Reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí
* Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku
* Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a § 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
* Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
* Stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku
* Ustanovení § 108 odst. 1 písm. j)
* Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a-110ze (mini one stop shop)