NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
24.2.
2020
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   7 139 Kč s DPH
24.2.
30.4.
2020
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 • správný postup při jeho zpracování
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
27.2.
2020
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetn
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
27.2.
2020
Dlouhodobý majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace
ANAG   České Budějovice   1 810 Kč 
3.3.
2020
Evidence majetku v příkladech a ukázkách
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
3.3.
2020
Dlouhodobý majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace
ANAG   Praha   2 058 Kč 
4.3.
2020
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetn
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
4.3.
2020
Dlouhodobý majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
5.3.
2020
Evidence majetku v příkladech a ukázkách
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
5.3.
2020
Hmotný majetek a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů (právnických osob)
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 000 Kč s DPH
9.3.
2020
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetn
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
10.3.
2020
Výklad účetnictví a příklady účetní I.
VOX   Praha   4 790 Kč 
10.3.
11.3.
2020
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
13.3.
2020
Základy IFRS na příkladech z praxe
VOX   Praha   4 930 Kč 
18.3.
19.3.
2020
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
26.3.
2020
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2020 v příkladech
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
31.3.
2020
DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
16.4.
2020
Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování, oceňování, odpisování
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
16.4.
2020
Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetn
TSM, spol. s r. o.   Ústí nad Labem   1 900 Kč s DPH
21.4.
2020
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 51 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu.

Obsah:
Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled
* Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů
* Vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku
* Postup při zahájení odpisování, přerušení odpisování
* Majetek vyloučený z odpisování
* Odpisovatel – resp. kdo může odpisovat hmotný a nehmotný majetek
* Stanovení vstupní ceny a změněné vstupní ceny
* Volba způsobů odpisování (rovnoměrné, zrychlené, časové, výkonové)
* Příklady na výpočet odpisů
* Dlouhodobý majetek a DPH, daň z nemovitých věcí a další daně
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – účetní pohled
* Účetní vymezení
* Forma pořízení ve vztahu k účetnictví
* Ocenění ve vztahu ke způsobu pořízení
* Odpisování
* Nejčastější chyby v účtování
* Analytické účty
* Vnitřní směrnice účetní jednotky – povinné a vhodné náležitosti
Účetní a daňový pohled ve vztahu ke způsobu financování nehmotného a hmotného majetku
* Finanční leasing
* Úvěr
* Nejčastější chyby
Program bude připraven podle aktuálního právního stavu.