Návrh zákona o hromadných žalobách

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   7 990 Kč 
2.6.
21.7.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
2.6.
21.7.
2020
Odpady a obaly v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
2.6.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
3.6.
15.7.
2020
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
3.6.
2020
Interní kontrolní systém - jak jej správně nastavit a účinně prosazovat
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
3.6.
2020
Nový návod pro auditování s komentářem k použití - ISO 19011:2018  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   5 191 Kč s DPH
4.6.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   4 990 Kč 
4.6.
2.7.
2020
Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.6.
2020
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
5.6.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
7.6.
9.8.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   11 990 Kč 
7.6.
23.8.
2020
Právo na sociálních sítích
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
8.6.
2020
Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů, se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepš
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
8.6.
2020
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.6.
2020
Praktická aplikace pravidel veřejné podpory - II. část
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
9.6.
2020
Compliance, finanční etika a AML pro finanční zprostředkovatele  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
10.6.
2020
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
10.6.
2020
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.6.
2020
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.6.
2020
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 261 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář se zaměří zejména na následující otázky či okruhy:
Stručné shrnutí dosavadního vývoje a další vyhlídky
   - důvody předložení zákona o hromadných žalobách
   - vývoj koncepce v rámci legislativního procesu
   - předpokládané přijetí a účinnost zákona
Základní pojmy a koncepce
   - definice hromadného řízení
   - Jaký je vztah hromadného řízení k ostatním druhým civilního procesu?
   - Jaký je vztah zákona k občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a insolvenčnímu zákonu?
   - přihlašovací a odhlašovací hromadné řízení
   - pravomoc a příslušnost soudu
   - rejstřík hromadných žalob
Účastníci hromadného řízení
   - Kdo může podat hromadnou žalobu?
   - správce skupiny a podmínky akreditace
   - role neziskových subjektů
   - Kdo může být v hromadném řízení žalován?
   - Jaké je postavení poškozených osob v hromadném řízení?
Podmínky hromadného řízení
   - Za jakých podmínek je možné vést soudní spor hromadně?
   - Co může žalobce v hromadném řízení požadovat?
   - Jak se podmínky hromadného řízení zkoumají?
   - Jaký je vztah hromadného řízení a řízení individuálního?
Náležitosti hromadné žaloby
Řízení o přípustnosti hromadné žaloby a hromadné řízení ve věci samé
   - obsah jednotlivých fází řízení
   - usnesení soudu o přípustnosti hromadné žaloby
   - postup soudu a účastníků řízení v hromadném řízení ve věci samé se zaměřením na odlišnosti od klasického soudního sporu
   - řízení o zpřístupnění důkazního prostředku (k čemu to slouží a za jakých podmínek je možné to využít?)
Financování hromadného řízení
   - soudní poplatky a otázka nákladů řízení
   - podmínka solventnosti a transparentnosti
   - odměna pro žalobce, její určení a výpočet
Rozsudek v hromadném řízení
   - náležitosti rozsudku
   - postup po vydání pravomocného rozsudku ve věci samé
   - Kdo může podat opravné prostředky?
   - Jaký je postup v odvolacím a dovolacím řízení?
   - námitka člena skupiny
Exekuční a insolvenční souvislosti
   - Jak probíhá výkon rozhodnutí z hromadného řízení?
   - následky úpadku některého z účastníků hromadného řízení
Návrh směrnice o zástupných žalobách
   - základní pojetí kolektivní žaloby v unijní úpravě a jeho vztah k připravovanému zákonu