Návrh zákona o hromadných žalobách

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
BOVA   Praha   5 980 Kč s DPH
14.11.
21.11.
2019
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
14.11.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   7 990 Kč 
14.11.
2019
2.1.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
17.11.
2019
26.1.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   9 990 Kč 
17.11.
2019
9.2.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
BOVA   Praha   5 980 Kč s DPH
18.11.
25.11.
2019
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
18.11.
2019
Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020
Verlag Dashöfer   Praha   4 127 Kč s DPH
19.11.
2019
Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
19.11.
2019
Kronika obcí, městysů a měst
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
19.11.
2019
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
20.11.
2019
Autorský zákon - podrobně a aktuálně
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
20.11.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela - souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
20.11.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela - souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
Občanský zákoník - základní změny a pojmy - včetně aktuální rozhodovací praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   4 990 Kč 
21.11.
19.12.
2019
Dokumentace mateřské školy v praxi   TOP
Verlag Dashöfer   Praha   2 771 Kč s DPH
22.11.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
24.11.
2019
2.2.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
24.11.
2019
9.2.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
25.11.
2019
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 224 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář se zaměří zejména na následující otázky či okruhy:
Stručné shrnutí dosavadního vývoje a další vyhlídky
   - důvody předložení zákona o hromadných žalobách
   - vývoj koncepce v rámci legislativního procesu
   - předpokládané přijetí a účinnost zákona
Základní pojmy a koncepce
   - definice hromadného řízení
   - Jaký je vztah hromadného řízení k ostatním druhým civilního procesu?
   - Jaký je vztah zákona k občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a insolvenčnímu zákonu?
   - přihlašovací a odhlašovací hromadné řízení
   - pravomoc a příslušnost soudu
   - rejstřík hromadných žalob
Účastníci hromadného řízení
   - Kdo může podat hromadnou žalobu?
   - správce skupiny a podmínky akreditace
   - role neziskových subjektů
   - Kdo může být v hromadném řízení žalován?
   - Jaké je postavení poškozených osob v hromadném řízení?
Podmínky hromadného řízení
   - Za jakých podmínek je možné vést soudní spor hromadně?
   - Co může žalobce v hromadném řízení požadovat?
   - Jak se podmínky hromadného řízení zkoumají?
   - Jaký je vztah hromadného řízení a řízení individuálního?
Náležitosti hromadné žaloby
Řízení o přípustnosti hromadné žaloby a hromadné řízení ve věci samé
   - obsah jednotlivých fází řízení
   - usnesení soudu o přípustnosti hromadné žaloby
   - postup soudu a účastníků řízení v hromadném řízení ve věci samé se zaměřením na odlišnosti od klasického soudního sporu
   - řízení o zpřístupnění důkazního prostředku (k čemu to slouží a za jakých podmínek je možné to využít?)
Financování hromadného řízení
   - soudní poplatky a otázka nákladů řízení
   - podmínka solventnosti a transparentnosti
   - odměna pro žalobce, její určení a výpočet
Rozsudek v hromadném řízení
   - náležitosti rozsudku
   - postup po vydání pravomocného rozsudku ve věci samé
   - Kdo může podat opravné prostředky?
   - Jaký je postup v odvolacím a dovolacím řízení?
   - námitka člena skupiny
Exekuční a insolvenční souvislosti
   - Jak probíhá výkon rozhodnutí z hromadného řízení?
   - následky úpadku některého z účastníků hromadného řízení
Návrh směrnice o zástupných žalobách
   - základní pojetí kolektivní žaloby v unijní úpravě a jeho vztah k připravovanému zákonu