IFRS – finanční nástroje

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z
VOX   Praha   8 790 Kč 
11.8.
13.8.
2020
IFRS v praxi – pro pokročilé
VOX   Praha   6 590 Kč 
19.10.
21.10.
2020
Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití) – pro náročné
VOX   Praha   8 990 Kč 
30.11.
3.12.
2020

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

IFRS 9 finanční nástroje – účtování a oceňování: • rozdělení finančních aktiv a závazků do portfolií, - obchodní modely, • oceňování a účtování finančních nástrojů, • efektivní úroková míra, • účtování k datu obchodu, respektive k datu vypořádání, • deriváty, jejich vymezení, členění a použití, • zajišťovací účetnictví, • rozdíly mezi IAS 39 a IFRS 9. IAS 39: • zajišťovací účetnictví. IAS 32 finanční nástroje – prezentace: • rozlišení finančního závazku a kapitálu. IFRS 7 finanční nástroje – zveřejnění: • základní rozdělení finančních aktiv a závazků ve výkazu o finanční pozici, • povinné položky ke zveřejnění. IFRS 13 reálná hodnota: • standard, který upravuje oceňování reálnou hodnotou. Součástí semináře je řešení praktických příkladů, včetně zdůraznění problémů, které mohou vzniknout při auditu daných oblastí účetní závěrky.